– Større forskjeller og mer privatisering

– I regjeringserklæringen fryses fagforeningsfradraget på 2013-nivå, noe som i realiteten er et kutt, skriver Rigmor Aasrud i dette debattinnlegget.
Meninger

Den norske modellen bygger på en velfungerende velferdsstat. Vår modell er avhengig av at mange, både bedrifter og personer, er organisert. Statsministeren sier også det, men kommer ikke med noen forslag for å sørge for et mer organisert arbeidsliv.

Snarere tvert imot. I regjeringserklæringen fryses fagforeningsfradraget på 2013-nivå, noe som i realiteten er et kutt. Det bidrar ikke til økt organisasjonsgrad. Når Høyres parlamentariske leder sier at det er fagforeningens ansvar å øke organisasjonsgraden, viser det at vi tenker forskjellig om den norske modellen. Vi mener vi har et felles ansvar for nettopp det.

Det er en kvalitet ved den norske økonomien at vi har små økonomiske forskjeller. Det øker omstillingsevnen, og det bidrar til produktivitet. Under Høyre og Fremskrittspartiets regjeringsperiode økte forskjellene i Norge. De rikeste har fått de store skattekuttene, vanlige folk og familier får småpenger og avgiftsøkninger, høyere barnehagepriser og må betale mer i bompenger.

Da statsministeren presenterte regjeringserklæringen, ble ikke oljepengebruken nevnt med ett ord, men vi har hørt finansministeren varsle at de siste fire års fest når det gjelder oljepengebruk, ikke skal fortsette. Skattene skal fortsatt ned, så hvordan skal regjeringen da kunne sikre velferden i tiden framover? Vi ser at sysselsettingstallene viser at en stadig mindre del av oss er i arbeid. Tiltakene for å øke andelen som er i arbeid, er ikke mange.

Statsministeren sier at den viktigste oppgaven for Norge er å sørge for at ingen går ut på dato i arbeidslivet. Det blir ikke arbeid til alle uten et arbeidsliv for alle. Nettopp når det gjelder den konkrete politikken, hadde jeg forventet meg mer på dette området. Verdien av vår framtidige arbeidsinnsats utgjør den største delen av nasjonalformuen. Derfor må vi styrke arbeidslinjen. Vi må investere mer i kompetanseheving. Det skal lønne seg å arbeide for alle. Vi må ha et skattesystem som stimulerer til arbeid og innsats, og da hjelper det lite at det kun er de rikeste som får nyte av skattekuttene.

I regjeringserklæringen varsles det mer privatisering, og i forrige uke kom en rapport fra det såkalte Hjelmeng-utvalget, som skulle svare ut ESAs påstand om at offentlige aktører nyter godt av ulike konkurransefordeler. Hvis vi svarer ut det flertallet i utvalget sier, vil det medføre at Norge går foran i hele EU for å tilrettelegge for økt privatisering, og vi vil gi konkurransemyndighetene uforsvarlig stor makt for hvordan vi organiserer vår offentlige sektor. Det må regjeringen si nei til. Vi må stå opp mot dette, for vi trenger ikke flere private selskaper som henter penger ut av det offentlige.