– Ønsker Sp et reelt forsvar av Nord-Norge ?

Meninger

Nordland Senterpartis skriver på vol.no den 13/2 at forsvaret i nord må prioriteres, og viser først og fremst til at det nå brukes en mindre andel av BNP på forsvaret.

Det er ikke der problemet ligger, men hovedproblemet er først og fremst alle de katastrofale beslutningene som politikerne gjør og de feilinvesteringer man  bedriver angående forsvaret man bør rette oppmerksomheten mot. Hadde forsvaret brukt pengene riktig har forsvaret mer enn nok penger. Man skal investere i det rådyre jagerflyet F-35 med en prislapp på 1.2 milliarder pr. stk. Et fly som ikke har noen forsvarsmessig verdi for Norge, men som bare er ment å brukes i USA og Natos aggressive kriger for å spre mer død, lidelse, ødeleggelse og terror verden over. Man burde derfor kansellere resten av flyordren utover de 4 flyene Norge allerede har kjøpt, og heller satse på Eurofighter. Å bygge en eneste flyplass  I Norge for F-35 , nemlig Ørlandet til 4 milliarder kroner er jo sikkerhetsmessig helt på jordet, og en enorm sløsing av penger som bare svekker forsvaret. Kjøpet av helikopteret NH-90 er jo en skandale og kjøpet bør umiddelbart kanselleres. Istedenfor å avvikle korvettene bør Norge satse på flere typer korvetter med lengde på 60 meter, 85 meter og 105 meter og flere flåtebaser langs kysten. Man burde dessuten ha minst 5 jagerflybaser langs kysten.

Man burde styrke hæren i nord, men samtidig ikke se på Russland som noen trussel. Man burde kaste ut amerikanerne fra de permanente basene som regjeringen nå lar USA få lov til å opprette på Setermoen, Værnes og Rygge da USA.s aggressive krigspolitikk er en trussel mot Norges sikkerhet. At jens Stoltenberg som sjef for Nato støtter opp om USA,s aggressive krigspolitikk overfor Russland gjør ikke Nato til noen mindre trussel mot Norges sikkerhet. At Sp og politikere fra de andre partiene lever i den illusjon at USA som alltid ønsker og må ha en krig for å sikre interessene til det militær-industrielle complex og utvide sitt verdenshegemoni på bekostning av andre lands ødeleggelse og sivilbefolknings død og lidelse er den sikkerhetsgarantisten Norge trenger  er jo et moralsk oppgjør man bør ta med seg selv. Nato er også avhengig å engasjere seg i alle mulige konflkter , og setter også i gang selv løgnaktige kriger for å berettige sin eksistens. Libya-krigen er et godt eksempel, og USA, Natolandene og Norge har brutt Folkeretten på det groveste i Syria. Det var også USA som først brøt Folkeretten da USA initierte og støttet kuppet i Kiev. Det er uomtvistelig bevist. Leser man Nato,s strategiske konsept av 2010 skjønner man at Nato er en betraktelig større trussel for verdensfreden og stabiliteten enn for fred og stabilitet som man ifølge propagandaen hevder. Nato går heller ikke av veien for å bruke atomvåpen i et forkjøpsangrep uten først å være angrepet. Jens Stoltenberg har også uttrykt støtte til bruk av mindre atomvåpen

Ønsker man et sterkt forsvar av Norge og samtidig et ønske om økt sikkerhet bør man kaste ut amerikanerne fra Norge, bryte de militære båndene til USA og melde Norge ut av Nato, bruke pengene på et mer effektivt forsvar av hele Norge både når det gjelder marinen, flyvåpenet og hæren og bedre forholdet til Russland. Norge utsetter seg selv for en stor trussel ved  å bli involvert i en større krig og  konflikt når man nå går inn for å bli så aktiv og avhengig av å dilte etter USA,s aggressive og krigerske utenriks og krigspolitikk overfor Russland. Sp bør begynne der først før man krever en større andel av BNP til forsvaret.