– Mangfold og kvalitet - ikke forbud

Private barnehager bidrar til innovasjon, mangfold og valgfrihet for foreldre. Debatten om private barnehager er polarisert, og tar oppmerksomheten bort fra hvordan vi kan sikre at alle barn får et godt tilbud i barnehagen.
Meninger

Når venstresiden skjærer alle private barnehager under en kam og snakker om de som skurker, tror jeg de færreste foreldre kjenner seg igjen. Vi snakker om barnehager som i sin tid brukte både egen kapital og mangfoldige timer på å komme i mål med barnehageløftet.

Alle partier er opptatt av at pengene vi bevilger til barnehagesektoren skal gå til barnas beste. Nettopp derfor er det en begrensning på dette i lovverket og private barnehager tok ut kun 1,03 % av samlede inntekter i utbytte i 2015.

Samtidig skal Høyre anerkjenne at barnehagesektoren har endret seg. Det er en dreining mot en sektor hvor mindre barnehager kjøpes opp av større konsern. Derfor har regjeringen satt i gang et arbeid for å vurdere hvordan barnehagesektoren kan kontrolleres og reguleres smartere. Det er særlig tre ting vi skal se nærmere på: gevinst ved salg, finansiering av barnehagene og tilsyn av private og offentlige barnehager. Vi ønsker å ivareta en mangfoldig barnehagesektor med store og mindre barnehager. 

Mens venstresidens svar er forbud mot private barnehager, mener Høyre at vi heller må se på smartere og bedre måter å regulere på. For foreldrene er det aller viktigste at barna har en god barnehage, ikke hvilken eierform den har.