Hadsel Høyre om Gabrielsen-saken:

«Profesjonalitet i kommunale foretak»

Rett før helgen kunne vi lese at et styremedlem i Hurtigrutens Hus KF var satt på gangen, i ordets rette forstand.

Gabrielsen ble kastet på gangen av styret i Hurgurtens hus.  Foto: Vidar Eliassen

Meninger

Å sette et styremedlem valgt av kommunestyret på gangen under et styremøte i et KF er ikke i tråd med kommuneloven. Loven åpner ikke for dette.

Det fremkommer også i media at styret skal ha fattet vedtak om mistillit til styremedlemmet som ble satt på gangen. Styret må gjerne (men helst ikke) fatte vedtak om hva de måtte ønske, men et slikt vedtak om mistillit har ingen verdi og bidrar, enkelt forklart, ikke til annet enn å bygge ned styrets omdømme. Styremedlem Gabrielsen er valgt av Hadsel FrP til å representere partiet i styret, og det er opp til kommunestyret i Hadsel å avgjøre hvorvidt styremedlemmer kan fratre sine verv før valgperioden utgår.


Aasvik offentliggjør protokollen fra lukket møte:

«Styremedlem Ronny Gabrielsen har uten fullmakt fra styret medvirket i bestilling av arbeid som ikke er forankra i styret eller kommunestyret.»

Ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik, har i dag offentliggjort protokollen fra den delen av møtet som ble lukket under fredagens styremøte i Hurtigrutens Hus. Hun mener hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn unntaket. Det kommer også frem at saken skal vurderes av kommunestyret 1. mars.

 

Nå er det sannsynligvis unødvendig å belære styret i Hurtigrutens Hus KF om kommunelovens regler om kommunale foretak og at foretaket er en del av kommunen som juridisk enhet, men det er fristende likevel, å dra en parallell. Parallellen er formannskapet. Både styret i Hurtigrutens Hus KF og formannskapet i Hadsel kan kreves valgt av kommunestyret med forholdstallsvalg. Det vil si at partiene peker ut etter representasjon i kommunestyret. Har vi noen gang sett medlemmer av formannskapet satt på gangen?

Sett i den konteksten er det kanskje lettere å se "overgrepet" som styremedlem Gabrielsen ble utsatt for rett før helgen. Eller var det kanskje uvitenhet om hvilke regler man er styrt av i et kommunalt foretak, som gjorde at et medlem ble satt på gangen. Det er vanskelig å vurdere dette, all den tid møtene lukkes med den hyppighet de gjør. Da settes også journalistene på gangen og "folkets voktere" blir også avskåret fra å vite om hva som skjer i det lukkede rom. 


Dramatikk på styremøte i Hurtigrutens hus:

– Jeg ble bedt om å trekke meg fra styret, men den gleden skal de ikke få

Styremedlemmene Heidi Karlsen (ansattrepresentant) og Ronny Gabrielsen (Frp) ble fredag ettermiddag sendt på gangen under et styremøte i Hurtigrutens hus KF.

 

Tilstander som dette er ingen tjent med. Vi må hegne om de demokratiske verdiene, og sørge for at vi alle retter oss etter lovverk som er laget. Et lovverk som skal sørge for åpenhet, forutsigbarhet og gode prosesser i kommunen vår.  Hadsel Høyre programfestet i 2015 at styrene i kommunale foretak bør profesjonaliseres. Kanskje er det på tide å se nærmere på dette forslaget ?

Ivar Fredriksen, gruppeleder Høyre

Lena Arntzen, leder Hadsel Høyre