Stopp Tyrkias folkerettsstridige angrep på Syria!

Årsmøtet i Rødt Nordland fordømmer Tyrkias folkerettsstridige invasjon av regionen Afrin i Syria.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland. 

Meninger

Den Tyrkiske hæren prøver nå å gjennomføre en bakkeinvasjon, støtta av fly og tungt artilleri. Tyrkia bomber også i andre områder av det nordlige Syria. Invasjonen gjennomføres med våpen som også er levert av Norge.

Hverken kurderne i Afrin eller befolkninga i andre områder i Nord-Syria har angrepet eller truet Tyrkia. Invasjonen gjennomføres under dekke av kamp mot terrorisme, og at Tyrkia har legitime sikkerhetsinteresser i Syria. Angrepet retter seg mot kurdiske styrker alliert med andre opprørsstyrker, som har vært hovedkrafta i kampen mot IS siden 2014.

Tyrkias angrep er folkerettsstridig og går hardest ut over sivilbefolkningen. Dette innebærer fare for krigsforbrytelser, og er et åpenbart brudd på folkeretten, der det er uakseptabelt å angripe et annet land. Erdogan, presidenten i Tyrkia, sier at målet med invasjonen er å utrydde de kurdiske styrkene og deres allierte, og ta kontroll over det nordlige Syria.

Rødts stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes, har stilt skriftlig spørsmål om regjeringa vil ta avstand fra angrepet fra vår NATO-allierte, Tyrkia, angrep på Syria. Utenriksministeren har svart at «NATO og Norge erkjenner at Tyrkia etter forholdene kan ha legitime sikkerhetsinteresser i grenseområdene mot Syria».

Men en vurdering av om Tyrkia bryter folkeretten, som Norge ellers er svært opptatt av, for eksempel Russland og Krim, vil utenriksministeren ikke svare på.

Folkerettseksperten Gro Nystuen svarer på spørsmål fra ABC Nyheter at Tyrkias angrep «er per definisjon brudd på FN-pakten».

Den norske regjeringas stilltiende godkjenning av Tyrkias angrep på, og invasjon i Syria, er uakseptabel og ikke i Norges interesse.

Rødt Nordland krever at Norge må ta avstand fra Tyrkias åpenbare brudd på folkeretten og FN-pakten. Den Tyrkiske invasjonen må avsluttes og Tyrkia må trekke seg tilbake til eget territorium. Inntil så er skjedd, må norsk våpensalg til Tyrkia stanses.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland