Ja til utredning om atomvåpenforbud

Forbudet mot atomvåpen vil få betydning for Norge, enten vi slutter oss til eller blir stående utenfor.

Lars Egeland, hovedstyremedlem i nei til Atomvåpen  Foto: Privat

Meninger

Er det hensiktsmessig med en utredning om FN-traktaten om et forbud mot atomvåpen, sett opp mot norsk forsvarspoltikk og NATO-medlemskap, spør Vesteraalens avis i en lederartikkel. Sjøl om overskriften i lederartikkelen er «to tanker samtidig» så mener Folkebladet tydeligvis at Stortingsvedtaket om utredning av konsekvensene av en norsk tilslutning til atomvåpenforbudet, er ganske latterlig: SV innkasserer vedtaket som en seier, men en AP-ledet regjering ville aldri ha støttet en slik utredning!

Har enstemmig konkludert med at forbudstraktaten ikke er forenlig med alliansens forpliktelser, skriver bladet. Det er feil. NATO har jo ingen egne atomvåpen, det er atommaktene USA, Storbritannia og Frankrike som har atomvåpen. Det foregår mye debatt i NATO om alliansens strategi mht atomvåpen. Diskusjonen i andre NATO-land skal nettopp være en del av utredningen i Norge.

Forbudet mot atomvåpen vil få betydning for Norge, enten vi slutter oss til eller blir stående utenfor. Skal vi være blant de få landene som stiller oss utenfor et forbud som i løpet av kort tid vil bli en del av folkeretten? Hva vil det bety for Norges posisjon internasjonalt i forhold til andre folkerettslige avtaler? Dette er i seg selv en grunn til utredning.

Avisa mener at det neste realistiske er å jobbe i forhold til ikke-spredningsavtalen, siden det er en avtale om omfatter atommaktene. Dere skriver videre at arbeidet får stadig større tilslutning». Hva betyr det? Atomvåpenforbudet er ikke i strid med ikke-spredningsavtalen. Men atomvåpenforbudet kom til i frustrasjon over at ikke-spredningsavtalen ikke har virket etter hensikten. Hensikten var at ingen nye land skulle få atomvåpen, og at atommaktene derfor også forpliktet seg til å ruste ned. I det siste er det det motsatte vi har sett fra atommaktene!

Atomvåpenforbudet vil ikke bety at atomvåpnene vil forsvinne over natta. Men på samme måte som forbudene mot kjemiske og biologiske våpen, vil det redusere statusen til atomvåpenstatene og kunne bidra til å presse dem til reelle forhandlinger om nedrustning.