– Bli lærer - søk lærerutdanning i Nordland

Dette er til alle dere som er studieklare til høsten. Kanskje går du siste året på videregående skole? Kanskje er du lærervikar? Kanskje studerer du et fag i påvente av at du skal bestemme deg om hva du skal bli eller kanskje vil du bare bli lærer? Vi vil på det sterkeste oppfordre deg til å søke lærerutdanning i Nordland

Blir du lærerstudent i Nordland vil du også lære å bruke andre læringssteder en klasserommet. Her er det lærerstudenter på Nesna som har naturfag og kunst og handverk på øya Tomma.  Foto: Polarsirkelen friluftsråd

Meninger

Nordland trenger lærere

Nordland har 204 grunnskoler. Når du er ferdig utdannet grunnskolelærer om 5 år vil mange av disse skolene ønske at akkurat du søker lærerjobb hos dem. Behovet for lærere i Nordland vil øke for hvert år som går. Vi vet at skal vi få nok lærere på sikt, må akkurat du søke lærerutdanning og ikke minst ta lærerutdanningen her i Nordland. Vi vet at det er stor sammenheng mellom lærersted og arbeidsted. 5 år som student i Nordland er 5 år som gjør at du aldri vil tenke deg å bo andre steder. Opplevelsene står i kø.

En helsefremmende hverdag

Alle grunnskolene i Nordland er på god vei til å sette helsefremmende hverdag for elevene i fokus.  Her skapes det daglig fysisk aktivitet for alle , her har de fokus på  kosthold med daglig frokost og lunsj og på en hverdag med våkne og motiverte elever. I tillegg bidrar de til å bygge en god psykisk helse hos elevene gjennom hverdagsaktiviteter ute og inne, og ved å skape gode relasjoner til kollegaene, elever og foreldre.  Lærerutdanningen vil lære deg å undervise og tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. Skolens helsefremmende fokus vil sikre at den jobben du gjør resulterer i god læring hos elevene og ikke minst hindre at dine elever havner på statistikkene over unge med helseutfordringer. I løpet av lærerutdanningen i Nordland vil du lærer hvordan du som lærer nettopp kan bidra i skolens helsefremmende hverdag.

Ditt arbeid som lærer vil gjøre en stor forskjell. Du legger premissene for morgendagens samfunn. Et mer meningsfylt yrke må du lete lenge etter.

Dyrk dine interesser livet ut

Kanskje har du andre planer enn det å ta en lærerutdanning i Nordland. Vi vil be deg ta en ny runde med deg selv. I lærerutdanningen og som lærer kan du nettopp kombinere dine egne interesser med utdanning og yrke.  Det er stor valgfrihet for hvilke fag du vil din lærerutdanning skal bestå av. Er det musikk, idrett, litteratur, kunst, friluftsliv, naturfag, matematikk, dans, drama, teater, samfunnsfag, livssyn eller teknologi? Da må du bli lærer og skape deg muligheten for å dyrke dine interesser livet ut. Lærere som er interessert i sitt fag blir gode lærere.

Prosjektet Helsefremmende skoler I Nordland samarbeider med de fleste av Nordlands 204 grunnskoler og ikke minst med lærerutdanningene i Nordland. I vårt samarbeid har vi møtt tusenvis av entusiastiske og dyktige lærere og lærerutdannere. Vi vil gjerne at du også skal få møte disse flotte folka og ikke minst bli en av dem om 5 år. Ikke nøl med å søke lærerutdanning i Nordland. Trenger du mer informasjon så er det bare å kontakte Nord universitet og spørre etter en av studielederne.

Da ses vi i høst?


Arbeidsgruppa Helsefremmende skoler i Nordland

Arild Amundsen, Mental Helse Nordland

Håkon Baltzersen, Fylkesmannen i Nordland

Bjørn-Are Melvik, Rådgiver Nordland Fylkeskommune

Sølvi Kristiansen, Rektor Grønåsen skole

Karl Hans Rønning, Rektor Lyngheim skole,

Tore Strand, Nordland Idrettskrets

Kari Vassbotn, Trygg trafikk Nordland

Annette Digermul Hals, Prosjektmedarbeider Salten friluftsråd

Knut Berntsen, Prosjektleder Helsefremmende skoler i Nordland