– Verdensarv og Fjordfolk under Møysalen

I den senere tid har det vært skrevet mye om verdensarv både i media og på facebook.

  Foto: Arkivfoto

Meninger

Etter utdrag fra Lofotposten kommer det fram at leder i Møysalen nasjonalparkstyre, Arild Inga, fremmer saken om verdensarv etter henvendelse fra Fjordfolk under Møysalen. På sin egen facebookside skriver leder i Bygd for livet at gruppa ikke har konkludert enda.


Fjordfolk under Møysalen:

Veivalg for verdiskapning - i et grenseland

Vi er gjennom avisene gjort kjent med at nasjonalparkstyret for Møysalen og Svellingsflaket har bedt regionrådene se på muligheten for at hele området, ikke bare Austre Vågan, inkluderes i Verdensarv Lofoten. En søknad må imidlertid komme som et resultat av et ønske fra innbyggerne i området, etter en opplyst diskusjon, der flere alternativer er drøftet.

 

Det går jo tydelig fram i forprosjektet til Fjordfolk under Møysalen hvor ideen til verdensarv kommer fra. Austre Vågan innbyggerforening har fått ei avklaring fra Fjordfolk under Møysalen at de hadde ingenting med søknaden om verdensarv å gjøre.

I ettertid kan man se at Fjordfolk under Møysalen har hatt møte med Riksantikvaren på Miljøavdelingen på fylket. Temaet var utvidelse av geografisk område.

Så kan man lese av innlegg på VOL at innbyggerforeningen i Austre Vågan er ute og refser Møysalen nasjonalparkstyre for deres innblanding og at de støtter Fjordfolk under Møysalen. Da kan man jo spørre seg: har Austre Vågan innbyggerforening satt seg inn i forprosjektet til Fjordfolk under Møysalen?

I forprosjektet står det at det egentlige målet er å få hele området fra Lofoten til Sigerfjorden vernet. Fra mitt ståsted virker det som om Fjordfolk under Møysalen driver med tåkelegging i rene Putin-stil om hva som virkelig har foregått. Dette med verdensarv i området har liten eller stort sett ingen støtte på Hadsel innland.

Når det gjelder Møysalen nasjonalparkstyre håper jeg at de i ettertid tar kontakt med grunneierne i området og befolkning. Området på Hadsel innland er privat eid og ikke noen statsgrunn.

Møysalen nasjonalparkstyre er satt til å forvalte et område som staten har tatt til landskapsverneområde, og det blir da feil av styret å opptre som om de var eiere av området.

Fylkets miljøvernavdeling har gitt ut en veileder til Møysalen nasjonalparkstyre der det står hvordan de skal opptre for å skape minst mulig konflikt i området. Jeg oppfordrer til å bruke veilederen.

Det skjer veldig mye positivt på Hadsel Innland for tiden, med blant annet ei stor satsing på Kvitnes hovedgård. Så får vi håpe at de som har tenkt på å investere for fremtiden på Hadsel Innland ikke er blitt skremt bort av planer om verdensarv og de restriksjoner som dette medfører.