Ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen:

– Bedre kommuneøkonomi og satsing på heltidskultur = et slag for likestilling!

Ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen, kommer med sine tanker på kvinnedagen.

Karianne Bråthen.  Foto: Silje Helene Nilsen

Meninger

8. mars er dagen der vi setter kvinner, kvinners rettigheter og likestilling på dagsorden. #METOO har preget mediebildet og startet en viktig debatt rundt seksuell trakassering de siste månedene. Vi sier nå at det finnes et før og etter #METOO. Dette er bra og gir oss noe konkret å rette fokus mot på en dag som 8. mars. Vi skal selvfølgelig heller ikke glemme det internasjonale perspektivet om å støtte opp om kvinner i resten av verden og spesielt kvinner og barn på flukt, som ikke har de forutsetningene vi har. Allikevel har jeg som ordfører i Øksnes lyst å reflekterer over et par ting.


Jeg og flere med meg mener at deltid er et strukturelt problem som står i veien for likestilling i Norge. 35,9 prosent av alle kvinner jobbet deltid i 2017, mot 14,7 prosent av alle yrkesaktive menn. Deltid er et av arbeidslivets store problemer med manglende forutsigbarhet for jobb, inntekt og fritid. Det nytter ikke å gå til banken og be om lån til egen bolig når du er nyutdanna og har en liten stillingsbrøk. Slik er det for mange i dag, og problemet er størst blant kvinner. Slik er det også i Øksnes.


Vi har flest deltidsstillinger innen helse og omsorg, og noe innenfor skole og barnehage – altså blant kvinnedominerte yrkesgrupper. Å satse på heltidskultur i en kommune koster å investere i på kort sikt, men vil gi oss gevinster på lang sikt; bedre tilbud til brukere av tjenester, sikre våre arbeidstakere en anstendig lønn, som gir mulighet for å leve og bo og gitt kommunen bedret omdømme som arbeidsgiver.


Dersom vi ønsker at Øksnes skal utvikle seg og vokse, må vi også satse på våre arbeidstakere.


Jeg sier ja til mer heltidskultur!


Om man mener at vi bør øke stillingsbrøkene i vår kommune, må kommunen gjøres i stand til det, både gjennom nasjonal satsing, slik Arbeiderpartiet ønsker, samt ruste kommunen opp økonomisk. Jeg har et ønske om at kommunen skal kunne levere lovpålagte oppgaver under verdige arbeidsforhold. Jeg skulle ønsket meg at flere ropte høgt om mer heltid og økte ressurser og at sentrale myndigheter lyttet til behovet for økte overføringer fra staten, slik at kommunene slapp å ta i bruk eiendomsskatt som virkemiddel for utvikle kommunen i riktig retning.

Jeg mener et slag for kommuneøkonomi og heltidskultur, er et slag for likestilling.


Karianne B Bråthen

Ordfører