Odd Arne Sandberg, Leder Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe:

– Denne gangen tenner vi vardene for å feire

Lørdag 10. mars arrangerer Folkeaksjonen Oljefrit LoVeSe vardebrenning. Denne gangen for å feire.

Vardtenning på Gossen i 2015.  Foto: Hans-Jørgen Berntsen

Meninger

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er veldig fornøyd med at Venstre fikk gjennomslag i regjeringsforhandlingene for saken vår. Nye fire år uten petroleumsaktivitet i våre mest produktive havområder er en viktig seier for miljøet, fiskerne og for kommende generasjoner.


Odd Arne Sandberg, leder Folkeaksjonen

– Naboklage fra matfatet

Olje og Energidepartementet tildeler leteblokker svært nært Lofoten i neste TFO runde. Områdene ligger vest og nord for eksisterende installasjoner i Norskehavet. Tre av blokkene ligger bare 30 kilometer vest for Nordland VI.

 

Det er en mangeårig tradisjon at lokallagene til Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja arrangerer vardebrenning for å markere motstand mot oljeindustriens våte drøm om å få slippe til i våre rikeste fiskefelt.


Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja - enn så lenge

Regjeringen vil ikke åpne for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Natur og Ungdom jubler.

 

Når vardene tentes langs kysten var det opprinnelig et faresignal. Fienden var på vei og det skulle mobiliseres til kamp. Men denne gangen tenner vi varder for å feire   at regjeringen nok en gang har tatt inn over seg for en vanvittig dårlig  ide det er å starte oljevirksomhet i på fiskefeltene hvor 70% av alle fisk som fanges i Norge stammer fra.

Odd Arne Sandberg, leder Folkeaksjonen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.  Foto: Privat

 

Folkeaksjonen har drevet et godet arbeid med å imøtegå alle fagre løfter fra oljeindustrien. Vi har arrangert møter og skrevet utallige leserinnlegg. Vardebrenning er et sentralt arrangement hvor medlemmene samles til felles innsats. Budskapet fra arbeidet vårt har nådd fram. Vi har i dagen midlertidig fredning, og tiden jobber på vår side. Usikkerheten rundt lønnsomhetet,  problematikken rundt global oppvarming og større forståelse for viktigheten av intakt natur for matproduksjon er temaer som styrker saken vår.

Meningsmålinger viser stadig større tilslutning til kravet om petroleumsfrie områder. Og dette har regjeringen lyttet til.  Dette er gode nyheter for klodens klima, som kjent må mye av allerede kjente oljereserver  bli liggende urørt om vi skal være i nærheten av å nå grensen på 2 graders global oppvarming. Det er godt nytt for fiskerne, erklæringen sikrer at fiskefeltene blir forbeholdt fiskerne og at de ikke forstyrres av seismikkskyting. Og det er godt nytt for all annen næringsvirksomhet som er avhengig av regionens rene natur.

Men kampen er ikke vunnet for godt,  den siste tiden har vi merket oss stadig større trykk fra oljelobbyen. Folkeaksjonen jobber uavbrutt videre med å spre kunnskap om det gode liv på kysten, om farene ved seismikkskyting og om hvor spinkle de fagre løftene om tusenvis av arbeidsplasser er. 

Lørdag 10 mars tennes vardene langs hele kysten. Finn et arrangement i nærheten og bli med i kampen for et Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Sjekk her hvor vardene tennes. @folkeaksjonen.no