Av Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender 

– Miljøgift rett i ansiktet 

Forrige uke kunne Framtiden i våre hender og NRKs forbrukerinspektørene avsløre at det fantes store mengder miljøgifter i sminke. I dette innlegget forteller Fremtiden i våre henders Anja Bakken Riise om hvordan en kan unngå dette i fremtiden.
Meninger

Sminken din kan være en miljøgiftcocktail. 

Framtiden i våre hender har tidligere vist at vi smører ski, barneklær og matpapir med miljøgiftige fluorkarboner (PFAS).  

Stoffene kan forårsake skade på lever, foster og immunforsvar ved langvarig eksponering. Enkelte stoffer gir kanskje også kreft.  

I vår siste test finner vi også disse miljøgiftene i sminke. Testverstingen, Cliniques foundation, inneholder 100 ganger mer av et av disse stoffene (PFOA) enn EUs kommende grenseverdier. Men også Body Shop og Kicks har høye nivåer. 


Mye av sminken inneholder også en cocktail av andre miljøgifter som siloksaner og mikroplast. Dette smører vi altså rett i ansiktet.  


Summen av alle disse stoffene over tid bør bekymre. I dag, nesten førti år etter at miljøgiften PCB ble forbudt, er det sannsynlig årsak til at spekkhoggerbestander nå dør ut. PFAS kan være den nye PCB-en. 


Løsningen? Produsentene må slutte å putte miljøgifter i tingene våre. Politikerne bør innføre avgifter på miljøgifter. Og du og jeg, vi bør velge svanemerket og spørre etter giftfrie varer i butikken. Verden blir vakrere uten gift.