Skrev brev til politikere og administrasjon

Peter Jakobsen har skrevet dette brevet til medlemmer av formannskapet i Øksnes.
Meninger

Viser til innkallelse til møtet gitt ut fredag 9 mars. via Facebook og noen ranselpost, møtet som da allerede ble holdt mandag 12. mars.

Møtet ble oppfattet som en enveiskjøring fra kommunalsjef og rektorer fra Myre skole mot oss foreldre ved Sommarøy skole. Innlednigsvis på møtet fikk vi beskjed om at dette var en beskjed om at slik som de sa det, ville det også bli. Det var ikke mulighet til å påvirke dette. Enkelte av oss fikk mer følelse av og være i en diktaturstat enn et demokrati og det gjør det da ikke noe bedre at valgene som er gjort rammer våre barn og de fremstår som svært, svært dårlig gjennomtenkt. Flere spørsmål som ble stilt som var av meget stor betydning var ikke gjennomtenkt i det helle tatt. Undertegnende sitter i FAU og kjenner godt prosesser som har vært gjennomført den siste tiden for å legge ned skolen og ser at dette er et nytt og meget alvorlig overtramp. I møtet ble det på 2-3 minutter vist på storskjerm noen linjer om hvordan dette skulle gjennomføres rent byggniskteknisk og heller ikke her vises det til en løsning som kan være tilfredsstillende for hverken barn, foresatte eller ansatte ved Sommarøy eller Myre skole.


Vi ønsker og få klarlagt hvilke prosesser som er gjennomført. Det fremstår som avgjørelser som burde vært tatt på et betydelig høyere nivå er er tatt både uten en prosess og heller ikke av de riktige personene.


Vi vil ha en skriftelig begrunnelse for hvordan og hvorfor dette er gjort.


Hvorfor er ikke SU, HUSK, FAU, Formannskap og kommunestyre innformert og evt. spurt til råds om mulige løsninger?


Det er Øksnes kommune som er skoleier og da oppfatter vi at en slik sak av en så alvorlig karakter skal gjennom sine prosesser og avgjørers av de rette personer. Vi forholder oss til at Øksnes kommune stopper denne prosessen umiddelbart og gir ro rundt Sommarøy skole de siste månedene slik at alle kan være best mulig rustet til avgjørelsen som er tatt om nedleggese som vi alle fra før er dypt uenig i.


Vi forventer at saken avsluttes umiddelbart og at samtlige barn får fortsette skolegangen ut året ved Sommarøy skole.


Vi håper virkelig ikke Øksnes kommune vil være bekjent av et arbeid som har et så ekstremt dårlig handtverk og stiller med dette også spørsmålstegn ved om skolesjef/rådmann er skikket til og inneha den stillingen de har.