– Midlertidighet = usikre jobber

Meninger

Flere midlertidige ansettelser får ikke flere i jobb, men øker andelen usikre jobber. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

Høyre og Fremskrittspartiet sørget fra 1. juli 2015 for at arbeidsgivere kan ansette midlertidig for en periode på 12 måneder. Det har ikke ført til flere jobber, men andelen midlertidige jobber har økt. Arbeidsgiverne bruker ikke regelendringen til å ansette flere, men snarere til å øke andelen korte jobbforhold. Dette innebærer en utskiftning av sikre, faste jobber til mer usikkerhet i den nederste delen av arbeidsmarkedet; flere blir ansatt midlertidig og flere går ut av midlertidige jobber til arbeidsledighet eller ut av arbeidsstyrken. Dette betyr i sum at jobbsikkerheten for ansatte er blitt lavere under dagens regjering.


Regjeringens halmstrå er at midlertidige jobber gir økte muligheter for de som har «huller i CVen». Men andelen personer fra utsatte grupper som har en jobb, har ikke økt. Dette viser at regjeringens politikk ikke tåler møtet med virkeligheten, og at den øker usikkerheten for alle. Regjeringens politikk virker negativt for kompetanseutviklingen i en tid der vi trenger både bedrifter og arbeidstakere som bruker tid og ressurser på økt kompetanse.


Regjeringens politikk øker dessuten forskjellene i arbeidslivet og i samfunnet. Andelen midlertidige jobber øker mest i bransjer som allerede har høy midlertidighet og i lavlønnsyrker. Og alle vet at det er vanskelig å planlegge fremtid, familie og økonomi for en midlertidig ansatt.


Arbeiderpartiet mener det er på tide å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og heller satse på hele, faste stillinger. Torsdag 15. mars skal Stortinget behandle forslaget. Vi inviterer Stortinget til å ta grep der regjeringen svikter – og sørge for et tryggere arbeidsliv for flere.