– Earth Hour 2018 - vil du være med?

Lørdag 24. mars klokka 20.30 slukker hele verden lyset i en time i det som er verdens største klimakampanje. Alle kan delta; bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Er du med?
Meninger

Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering som støttes av FN. Markeringen er et uttrykk for folks vilje og evne til å stå sammen mot klimaendringene.

Funker det?

Earth Hour er blitt arrangert hvert år siden 2007. Stadig flere bruker kampanjen til å skape varige og positive miljøresultater. Blant annet reduksjon av luftforurensing, beskyttelse av dyrelivet og truete arter, bedre helse til kvinner og barn, beskytte fiskebestandene og mindre mikroplast.

Hvorfor er Earth Hour viktig?

97 prosent av verdens klimaforskere er enige om at de ekstreme klimaendringene er menneskeskapte. Det er også bred enighet om at det er vi mennesker som må forebygge de mest ekstreme endringene og verste utslagene. Det er gledelig at vi nå har fått på plass Parisavtalen.

Hva kan jeg gjøre?

En times lyseslukking redder ikke verden. Hovedpoenget med Earth Hour er å sette fokus på miljø alle de andre timene i året.

Det er mange enkle tiltak du kan gjøre for å energieffektivisere hverdagen din:

  • Enova anslår at cirka 70 prosent av totalt strømforbruk i en norsk bolig går til oppvarming og varmtvann.
  • Om cirka 20 prosent av energibruken i boligen går til varmtvannet, er det mye å hente på å stille varmtvannsberederen på 65 grader i stedet for 75 grader.
  • LED-pærer er et eksempel på en energismart måte å lyse opp bygg på.
  • Spis gjerne kortreist og økologisk mat som produserer mindre utslipp og lag en ukeplan for hva du skal handle og spise.
  • Dropp bilturen når du kan. Det gir både bedre helse og økonomi.

Et viktig poeng er at den mest miljøvennlige energien er den du ikke bruker!

Hva skjer i Nord-Norge?

Virksomheter ønsker å miljøsertifisere seg og universitetene satser på fornybar energi og økologisk økonomi. Kommunene og fylkeskommunene har i flere år jobbet målrettet og bevisst for å få ned strømregningen. For noen dager siden arrangerte Alta kommune et spennende seminar om klimavennlig boligbygging. Det har gått sport i å lansere plastfri kommune eller fylkeskommune.

Privatpersoner ønsker også å gjøre sitt, og vi ser at inntoget av elsykler og elbiler har gjort oss mer miljøvennlige. Vi ønsker å gjøre en innsats, så det er viktig at myndighetene legger til rette og premierer de miljøvennlige handlingene.

Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre litt - så vi håper du er med på årets Earth Hour kampanje. Du oppfordres til å tenke energismart - bruk hodet og beina.