Nei til EU med innsamling til ACER-søksmål:

– Innsamlingens mål er en rettslig prøving

Nei til EU starter i dag innsamling til ACER-søksmål: Stopp suverenitetsavståelse til EU. 
Meninger

Uttalelse: Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU

Nei til EU vil ha en rettslig prøving av om suverenitetsavståelsene er i samsvar med Grunnloven. Nei til EU mener at Norges avståelse av suverenitet til EU, nå sist til energibyrået ACER.

Innsamlingens mål er en rettslig prøving av dette. Å forberede og gjennomføre en mulig rettssak blir kostbart. Derfor samler vi inn penger. Vi er klar til å ta saken hele veien gjennom rettssystemet, om nødvendig helt til Høyesterett.

I mars vedtok Stortinget å knytte Norge til EUs energibyrå Acer. Dermed overførte vi enda en bit suverenitet til EU. Vedtaket ble fattet med alminnelig flertall. 

Uttalelse: Olaf Gjedrem Nestleder Nei til EU

Et inngrep i kontroll og styring av vår viktigste naturressurs er ikke lite inngripende slik stortingsflertallet har lagt til grunn. Og det er summen av alle små og store suverenitetsavståelser som må vurderes i forhold til Grunnloven.

Storting og regjering fikk klar beskjed fra ledende fagjurister at §115 må brukes ved avgiving av suverenitet til Acer. Likevel valgte de å trumfe saka gjennom med vanlig flertall. Vi vil stoppa Stortinget sin gradvise suverenitetsavståing og hindrer at Stortinget skaper en sedvane og bruker sitt vanlige EU vennlige flertall for å gji EU makta over viktige samfunnsoppgever.

Grunnlova sin §115 slår fast at da skal tre firedeler av representantene stå bak, elles taper demokratiet.