Bjørnar Sellevold:

– Redaktør i Fremover med skivebom

Meninger

Redaktør Christian Senning Andersen i avisen Fremover skriver på en hel side i avisen Nordlys 12. april at en knippe mennesker på Andøya er gått i sutrefella, og ikke kan fatte og forstå at de må gi seg over og akseptere at Andøya flystasjon skal legges ned, og overvåkningsflyene flyttes til Evenes. I tillegg at vi må ha positiv fokus på mulighetene - ikke minst innen romforskning.

Innlegget har overskriften "180 grader for Andøya". Kanskje er innlegget på trykk i andre aviser også. Jeg føler behov for å si noen ord i denne forbindelse.

For det første er denne "knippe mennesker" nå nærmere 30 000 personer. Innbyggertallet i Andøy er 4 700. For det andre må redaktør Andersen forstå historien bak etableringen av NATO-basen på Andøya, for å skjønne engasjementet. Storsamfunnet raderte ut ei hel bygd  - Haugnes - med 300 mennesker for å utvikle et godt forsvar på Nordflanken. Innbyggertallet sank etterhvert fra 8000 til 5000 innbyggere i Andøy kommune i løpet av noen år. Kommunen ofret ganske store områder, som forsvaret la beslag på.

Dersom nå nedleggelsesvedtaket blir stående, betyr det direkte og indirekte tap av ca 500 arbeidsplasser.

Hadde noe tilsvarende skjedd i Oslo,  snakker vi om tap av ca 50 000 arbeidsplasser.

Stortinget hadde ikke turt å fatte et slikt vedtak. Men de kan elegant herse over et utkantsamfunn, uten å ta seg tid til å se på hva konsekvensene vil være.

Utallige unge nyetablerte familier står til halsen i milliongjeld! Vedtaket 15 november 2016 kom som et sjokk.

Tilsvarende tap av arbeidsplasser i Narvik ville betydd nedleggelse av Narvik sykehus, Ofotbanen og LKAB ++. Hvilke alternativer kunne man se for seg?? På samme måte som folkebevegelsen "Bevar Andøya Flystasjon" dukket opp med betalende medlemmer fra hele landet, er jeg brennsikker på at "Bevar Narvik Sykehus" ville blitt etablert!

Vi er ingen sutreklubb her på Andøya. Det må du tro meg på redaktør Andersen!

Vi tror imidlertid ikke, i tillegg til det som er nevn foran, at vi styrker NATO-forsvaret i nord ved å flytte de maritime overvåkningsflyene 10-12 mil i luftlinje til Evenes.

Vi tror heller ikke på at de økonomiske beregningene som er gjort vedrørende Evenes/Andøya holder mål.

Dersom myndighetene kjører løpet, vil vi se en ny Ørland-fadese. Flytting av kampflybasen fra Bodø til Ørland skulle koste 3.1 milliard kroner. Til nå har det kostet 15 milliarder kroner.

Det er galematias å ikke bruke de mange titalls milliarder kronene som er investert i infrastruktur her på Andøya, i stedet for å starte bruk av tilsvarende milliarder på Evenes.

Vi heier fortsatt på Mjølner, TIL og HIL !!!