Høyres åtte grep for en bedre eldreomsorg

Andelen eldre i landet stiger, og vil holde seg høy. Vi kan ikke vente lengre med å løfte eldrepolitikken, dersom alle skal ha et godt tilbud i fremtiden.

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Høyre.  Foto: Pressefoto

Meninger

Derfor lanserer Høyre åtte grep for en bedre eldreomsorg.

Anerkjenne pårørende som ressurs i eldreomsorgen. Tre av fire pårørende sier at situasjonen går ut over deres egen helse. Tre av fire pårørende tror ikke situasjonen blir bedre i fremtiden. Dette kan føre at pårørende selv blir syke av belastningen. Høyre vil støtte og avlaste pårørende gjennom fleksible avlastningstilbud, pårørendeskoler og samtaletilbud.

Middag til middagstid. Mange sykehjem serverer måltid på unaturlige tidspunkter. Det gjør at eldre spiser mindre og får dårlig døgnrytme. Høyre vil ha middag til middagstid, med god, sunn og næringsrik mat. Vi skal ha flere kokker og mer matlukt!

Forebyggende hjemmebesøk vil sikre at flere kan bo hjemme så lenge de selv ønsker med tidlig tilrettelegging.

Mer velferdsteknologi. En viktig del av å bo hjemme lengre handler om velferdsteknologi. Mye finnes allerede, og må tas i bruk i flere kommuner.

Gi alle eldre tilbud om minst en times aktivitet hver dag

Gi flere eldre en spisevenn, slik at hjemmeboende eldre kan spise middag sammen med andre for en billig penge.

Slippe eldre til i arbeidslivet. Mange oppfattes som eldre i arbeidslivet lenge før pensjonsalder. Det blir gradvis vanskeligere å finne ny jobb etter passerte 50 år. Slik kan det ikke være. Økt øvre aldersgrense i arbeidslivet flytter synet på når du går ut på dato. Eldre i arbeidgir store bidrag, har bedre helse og skaper verdier for samfunnet. Eldre fortjener større respekt også i arbeidslivet!

Trening og medisin i kombinasjon. Eldre tar ofte flere medisiner. Vi vil sikre riktig legemiddelbruk for disse, blant annet ved årlig gjennomgang av medisinene til eldre. Mange helseplager må forebygges med medisin, men trening kan i mange alternativer være en bedre løsning. Vi må tenke mer på hvordan trening og medisin kan fungere i kombinasjon.

Den eldre generasjonen er en gave til den yngre, med sin visdom, erfaring og familieglede. De fortjener det beste vi kan gi dem. Høyres åtte grep for en bedre eldreomsorg er en start.