– Kritisk infrastruktur på billigsalg

Meninger

I skrivende stund er det ingen luftambulanse i Finnmark. Kun to av fem ambulansefly i Nord-Norge er i beredskap. Det er ekstremt alvorlig og kan i verste fall være livsfarlig i en landsdel med enorme avstander.


I denne situasjonen kunne man kanskje forvente at regjeringen gjør alt i sin makt for å løse situasjonen. Eller i det minste anerkjenner hvor alvorlig det er. I stedet ser vi at responsen fra helseminister Bent Høie er ansvarsfraskrivelse og bortforklaringer. I Nordlys 5. mai påstår Høie at beredskapen er god, at situasjonen ikke er alvorlig og det ikke er grunn til å la seg bekymre av fagmiljøet advarsler. Vi krever at Høie tar bekymringene på alvor og sikrer betryggende beredskap i nord.


Det er fristende å spørre seg om helseministeren ville vært like nonchalant om det var beredskapen lenger sør i Norge som var mangelfull.


Det er skremmende når den øverste ansvarlige for norsk helsevesen ikke virker interessert i å løse en situasjon som bokstavelig talt kan gå på helsen løs for oss nordlendinger. Vår sikkerhet er i fare og likevel er Høie tydelig på at han verken vil legge opp til et nytt anbud eller gjøre noe annet for å finne en løsning på situasjonen.


I over 25 år har Lufttransport stått for den flyvende ambulansetjenesten i nord. I fjor ble det utlyst en ny anbudskonkurranse der svenske Babcock Scandinavian AirAmbulance vant, med et anbud som var langt billigere enn konkurrentene. I tillegg ble de rangert som bare nummer fire på kvalitet. Behovet for de livsviktige tjenestene er fortsatt like stort.


Det ble ikke lagt inn krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet som BSAA til slutt vant. De kom ikke til enighet om en kollektiv overgang for pilotene. Nå er ingen piloter garantert jobb etter sommeren 2019. Det har gjort at pilotene rømmer til andre selskaper. BSAA vurderer i tillegg å flytte vedlikeholdet av ambulanseflyene fra Tromsø til Sverige. Dermed er også Det  flyteknikeres jobbfremtid blitt  usikker. Det siste døgnet har seks ambulansefly stått helt eller delvis på bakken på grunn av mangel på piloter og flyteknikere


AUF i Nord-Norge krever en tilfredsstillende beredskap for ambulansefly. Denne kritiske infrastrukturen ivaretas ikke gjennom den nåværende avtalen. Kontrakten med Babcock må brytes, og det må settes i gang en ny anbudsprosess. Denne gangen må kvalitet vektes tyngre enn pris, gode arbeidsvilkår tyngre enn uvisshet og trygghet for befolkningen tyngst av alt. Det er eneste måten vi kan sikre forsvarlig beredskap i Nord-Norge i fremtiden.