Arbeiderpartiet krever lokale ringvirkninger

Vi er bekymret over at Equinor ikke tar ansvaret for lokale arbeidsplasser på alvor.

Hege H. Liadal er oljepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.  Foto: Arkivfoto

Meninger

En sterk oppslutning i befolkningen er en forutsetning for fortsatt norsk oljeutvinning. Derfor må også produksjonen komme fellesskapet til gode gjennom arbeidsplasser og styrking av lokalsamfunnene. Vi er bekymret over at Equinor ikke tar dette ansvaret på alvor.

Arbeiderpartiet er skuffet over at Equinor, tidligere Statoil, har forlatt tanken om en egen ilandføringsterminal på Veidnes i Nordkapp og i stedet utreder mulige alternative infrastrukturordninger for oljen. Vi krever at folk som bor i Finnmark skal dra nytte av oljeproduksjonen.

Ikke lenger tilbake enn i 2013 feiret daværende Statoil og hele Nord-Norge at det skulle bygges en ny ilandføringsterminal for olje fra Barentshavet. Nye oljefunn skulle gi store ringvirkninger i Nordkapp kommune, og terminal var planlagt til Veidnes. Derfor er skuffelsen ekstra stor når vi ser at disse planene er forlatt, og at regjeringens forslag ikke engang forutsetter ilandføring med skip.

Johan Castberg-feltet er et stort funn som skal legge grunnlaget for videre utbygging i Barentshavet. Arbeiderpartiet ønsker at oljen på dette feltet skal tas opp med størst mulige lokale ringvirkninger. Ilandføring med skip må være minimumsløsningen. Vi er overrasket over at Høyre, FrP og Venstre i regjering ikke krever dette ved konsesjonstillatelsen.

Selskapene sier nå at en ilandføringsterminal ikke vil være samfunnsmessig eller industrielt lønnsom ved denne utbyggingen. Derfor vil Arbeiderpartiet kreve at utbyggingen av framtidige felt må sees i sammenheng med Johan Castberg, og da må en ilandføringsterminal bygges på Veidnes.

Hege H. Liadal, Arbeiderpartiets oljepolitiske talsperson, og Runar Sjåstad, stortingsrepresentant Finnmark Ap