Enoksen ber om boikott av Israel

Jeg ber om at sak om kommunal boikott av varer og tjenester som Israel produserer på okkuperte palestinske områder blir satt opp som sak til kommunestyrets møte den 14. juni, skriver Oddmund Enoksen i dette brevet til ordfører Tove Mette Bjørkmo.

SVs Oddmund Enoksen.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Meninger

I juni i år er det 51 år siden Israel okkuperte Vestbredden, Gazastripa og Golanhøydene. I 1980 ble en del av Vestbredden annektert av Israel. Det samme skjedde i 1981 med Golanhøydene.

Israels ambassadør ber Enoksen tenke seg om

På 1970-tallet begynte Israel å etablere jødiske bosettinger på de okkuperte områdene. Etablering av slike bosetninger i ulovlig etter internasjonal folkerett. Artikkel 49 i den fjerde Genèvekonvensjonen slår fast følgende:

«Okkupasjonsmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FN har gjennom gjentatte resolusjoner krevd at Israel slutter å etablere slik bosetninger. Den internasjonale domstolen i Haag har også slått fast at bosetningene er ulovlige.

Men Israel bryr seg ikke om internasjonal folkerett, FN eller den internasjonale domstolen. Arbeidet med å etablere nye bosetninger og å utvide eksisterende bosetninger fortsetter. Til sammen bor det over 700 000 israelske bosettere i rundt 240 bosetninger på Vestbredden med Øst-Jerusalem.

Israel har etablert egne industrisoner med over 1000 fabrikker på de okkuperte områdene. Mange av varene som produseres her merkes for eksport som «Made in Israel».

Samtidig som Israel har etablert egne bosetninger på palestinsk område, blir palestinerne i stor utstrekning nekta å bygge hus, nekta å dyrke jord eller å utvinne naturressurser på eget område. For å gi plass til egne bosetninger, har palestinske hus blitt revet og palestinerne har måttet flytte.

Bystyret i Trondheim vedtak i november 2016 å boikotte alle varer og tjenester som Israel produserer på okkupert palestinsk område. I desember samme år gjorde kommunestyret i Tromsø et tilsvarende vedtak.

Det har vært spørsmål om en kommune har lovlig adgang til å fatte et slikt vedtak. Men Utenriksdepartementet har nylig i en uttalelse til Fylkesmannen i Troms bekrefta at det er lovlig adgang for kommuner til å gjøre et slikt vedtak.

Jeg vil foreslå at kommunestyret i Sortland gjør følgende vedtak:

«Sortland kommunestyre viser til at Israel i strid med internasjonal folkerett, FN-vedtak og avgjørelse fra den internasjonale domstolen i Haag har etablert israelske bosetninger på okkuperte palestinske områder. Over 700.000 israelske bosettere er på denne måten blitt bosatt på Vestbredden inkludert Øst-Jerusalem. Gjennom denne bosetningspolitikken har palestinerne blitt fordrevet fra sine eiendommer og blitt nekta å dyrke egen jord.

Sortland kommune vil avstå fra å kjøpe varer og tjenester som Israel produserer i de ulovlige bosetningene på okkupert palestinsk område. Dette gjelder også for kommunale foretak og i andre selskap som eies av kommunen.

Kommunestyret vil også oppfordre kommunens innbyggere til å boikotte varer og tjenester som blir produsert i okkuperte områder.

Det er kommunestyrets oppfatning at boikott av israelske varer og tjenester produsert i okkuperte områder vil være et bidrag til å få stansa etablering av nye bosetninger og avvikla de eksisterende bosetningene. Dette er heilt nødvendig for å få slutt på den over 50 år lange okkupasjonen og for å kunne skape et grunnlag for ei varig og rettferdig fredsløsning mellom israelere og palestinere.»