Yngve Hansen,leder, Øksnes Arbeiderparti:

– Enoksen på ville veier

Yngve Hansen svarer på innlegget fra Oddmund Enoksen.
Meninger

Jeg tror Enoksen må være i historisk i den forstand at han blander seg inn i en sak først som innleid jurist for part i saken, for så å ta på seg en partihatt og kommentere saken videre. Uten at han egentlig kommenterer hva saken dreier seg om. Jeg lurer rett og slett på om politiker-Enoksen ikke vet hva jurist-Enoksen gjør?


– Øksnes på ville veger

Sosialistisk Venstrepartis Oddmund Enoksen, hiver seg inn i debatten om inhabilitet i Øksnes.

 

Han nevner gjentatte ganger i innlegget at utvalget behandler en dispensasjonssøknad til planverket. Med tanke på at Enoksen sine betraktninger er brukt av utvalget som begrunnelse til å fravike rekkefølgebestemmelsen i vedtaket er det mildt sagt oppsiktsvekkende at han tilsynelatende ikke vet at det er det utvalget har behandlet en dispensasjon fra.

Jeg vil sitere hva Enoksen sin oppdragsgiver, Alpha Konsulent, uttrykker i sitt innlegg av 12. juni på Vesterålen Online: "Juridisk er derfor rekkefølgekravet oppfylt, men er kanskje ikke i tråd med intensjonen i vedtaket". Det er med andre ord ingen tvil selv fra utbygger sin representant hva som var kommunestyret sin intensjon med rekkefølgebestemmelsen.


Brann i rosenes leir i Øksnes - Torgeir Larsen føler seg ekskludert fra partiet

Øksnes Arbeiderparti er ikke fullt så samstemt som man kan få inntrykk av utad. Torgeir Larsen føler seg ekskludert av partiet og er skuffet over framgangsmåten.

 

Utvalget er valgt av kommunestyret for å ivareta kommunestyret sine interesser. Kommunelovens §10 punkt 6 er helt klar i forhold til utvalg som kommunestyret selv oppretter: "Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og komiteer." Det er akkurat det valget kommunestyret nå for seg forelagt, helt i tråd med loven.

Nå har jeg ingen kunnskap om hvordan medlemsdemokratiet utføres i SV, så det er vanskelig å si om det er bakgrunnen for Enoksen sin påstand om at å følge vedtak i parti skal være i konflikt med lov. Arbeiderpartiet sine vedtekter er klare: vedtak i medlemsmøter er bindende for alle våre tillitsvalgte. Det er ikke noe man kan velge seg bort fra.

Unntaket er selvsagt om det skulle være i strid med lov. Det er ikke tilfelle i denne saken, vedtaket var identisk med administrasjonen sitt godt begrunnede og helt lovlige forslag til vedtak. Dermed var arbeiderpartiet sine utvalgsmedlemmene sin fremgangsmåte i saken i strid med partiet sine vedtekter. Om Enoksen eller andre har sterke meninger om hvordan Øksnes Arbeiderparti forholder seg til vedtektene eller gjør sine interne behandlinger, så er de hjertelig velkommen til å bli medlemmer hos oss. Da står man fritt til å komme med sine meninger.


Øksnes Arbeiderparti har vedtatt å bytte ut sine representanter i utvalget. Øksnes Arbeiderparti har ikke vedtatt å bytte ut hele utvalget. Derimot må vi forholde oss til at loven sier at man må gjøre valget av hele utvalget på nytt. Hvorvidt noen av de andre ønsker å beholde eller ha gjenvalg på sine skal selvsagt ikke Øksnes Arbeiderparti blande seg inn i. Som leder av Øksnes Arbeiderparti har jeg stor tiltro til at de at de andre partiene respekterer Øksnes Arbeiderparti sitt vedtak om å bytte ut sine egne.

Utvalget er ikke folkevalgt. De har sin delegasjon fra kommunestyret, og forholder seg til sitt parti sine retningslinjer, vedtekter og vedtak. Det er medlemsdemokrati i praksis.