– På tide med mer åpenhet, Ellingsen!

Beate Bø Nilsen og Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre, etterlyser mer åpenhet fra Christoffer Ellingsen.

Beate Bø Nilsen og Roar Wessel-Olsen er blant vesterålsdelegatene på Høyres landsmøte. 

Meninger

Sortland Høyre synes det er utfordrende å diskutere offentlig ei sak som Christoffer Ellingsen og Rødt har vært med og bestemt skal være lukket. Dette fører til at saken blir hemmelig for våre innbyggere. Derfor må vi svare på Ellingsens leserinnlegg på prinsipielt grunnlag.


Småbistert mellom Sortlands-politikere

Christoffer Ellingsen: – Latterliggjøring av politiske innspill

Rødt-representanten Chrisoffer Ellingsen føler seg dårlig behandlet av de politiske motstanderne i formannskapet. – Dette er latterliggjøring av politiske innspill, sier Christoffer Ellingsen.

 

Det er påfallende å se at Ellingsen tidligere i opposisjon ivret etter åpenhet og kritisk syn av pengebruk, har endret holdning etter at han kom til makten. Han har blitt en forsvarer av det bestående og synes det er greit å behandle saker bak lukkede dører og med et skuldertrekk avfeie kritikk av kommunens pengebruk.

I uteområdet ved Kulturfabrikken har privatpersoner ønske om å ta vare på historiske bygninger, ikke fordi man kan tjene penger på dem, men fordi man vil ta vare på historia og ser betydninga for byen. Når alt snart står ferdig i all sin prakt har det oppstått en litt underlig konflikt. Ap, Sp og Rødt vil plutselig ikke eie der kommunen har tatt seg til rette hos privatpersoner og investert i forskjønnelse av området. 

I et leserinnlegg går Ellingsen i Rødt til angrep på Sortland Høyre og spesielt Roar Wessel Olsen om kjøpet av uteområdet. I sin iver etter å angripe går han samtidig i strupen på det lokale næringsliv som forsøkte å få etablert et hotell i sjøkanten. Ellingsens påstander om urent spill fra næringslivet under etableringen av Kulturfabrikken, er i bestefall utidig og slemt. Man skal vise respekt for dem som satser egne penger og bruker tid på å skape arbeidsplasser og gir inntekt til Sortland kommune.


Etter Ellingsens mening har ikke Sortland kommune behov for uteområdene rundt Rød- og Kvitbrygga og trekker seg fra kjøpet. Problemet er at kommunen har brukt millionbeløp på brosteiner og kai på nettopp dette området. Det er lite troverdig å tro at området alltid har vært uinteressant for kommunen. Hvorfor har kommunen snudd? Eller verre: hvorfor har kommunen brukt en betydelig sum av felleskapets midler til forskjønning av annen manns tomt?


Sortland Høyre mener kommunen har en moralsk plikt til å stå ved tidligere avtaler om kjøp. Særlig etter at man har tatt seg til rette på denne tomten ved å forskjønne denne helt etter eget godt befinnende. Det er verdt å merke seg hva det vil koste Sortland kommune å fjerne brostein og installasjoner kontra det å kjøpe arealet.


Sortland Høyre merker at der er en unødvendig bruk av lukking av hele saker under saksbehandling etter at AP, SP, SV og Rødt er kommet til makten i Sortland. Vår oppfordring er, Christoffer, la posisjonen vise mer åpenhet og la innbyggerne få innsyn i hvordan dere jobber som politikere!