Redningsselskapet og Nordland Røde Kors:

– Sammen kan vi redde liv i sommer!

Personlig beredskap handler om å redusere egen sårbarhet gjennom å være fysisk, mentalt og praktisk forberedt på en hendelse.

Illustrasjonsfoto  Foto: REDNINGSSELSKAPET.

Meninger

Dersom vi er godt forberedt, altså har god personlig beredskap, er sjansen større for at vi og de vi har rundt oss klarer seg når noe brått skjer. Dette gjelder til sjøs, i hjemmet, på tur i fjellet og i skogen eller i trafikken.
 


God kunnskap


Ulykker og store kriser kan være overveldende og kaotiske. Da gjelder det at vi har god kunnskap og gode ferdigheter vi har øvd på, enten det dreier seg om at vi må gi førstehjelp ved drukning, når noen faller om på gata, evakuere familien når det brenner i huset eller huske å sikre hagemøblene når det varsles om storm eller ekstremvær.
 

Klar i hue, klar for sjøen!


Nordland Røde Kors og Redningsselskapet mener at alle som kjører båt bør være edru. Enkelt og greit. Alkohol påvirker dømmekraften.

Allerede ved 0,8, som er den lovlige grensen på sjøen, mener forskere å kunne bevise at reaksjonstiden og dømmekraften er påvirket. Hvorfor gamble med andres sikkerhet?


Sjekk redningsvesten


De som slurver med å sjekke redningsvesten oppgir tre hovedårsaker til å droppe kontroll av vest. Alle handler om mangel på kunnskap.

Den største gruppen svarer at de ikke vet at det er et vedlikeholdsbehov på redningsvester (39%), mens en fjerdedel (25%) vet ikke hva man bør kontrollere. En siste fjerdedel (23%) sier at de glemmer eller ikke tar seg tid til å sjekke vesten.

 

Vegrer seg

Flere enn det man kanskje tror havner i situasjoner der de utfører førstehjelp.
Ca. 20 prosent av befolkningen har utført førstehjelp i løpet av de 12 siste månedene. Dette tilsvarer over 1 million mennesker. Likevel er det mange som vegrer seg for å gi denne viktige livreddende hjelpen. Av disse oppgir svært mange at de er redde for å gjøre vondt verre. Halvparten er usikre på hva de skal gjøre.


Budskapet til Nordland Røde Kors og Redningsselskapet er enkelt; det er alltid bedre å gjøre noe enn å ikke gjøre noe! Førstehjelpskunnskaper er ferskvare, og vi anbefaler alle å friske opp kunnskapene hvert tredje år.