– Fisken sikrer norsk velferd

Europa vil ha mer norsk fisk, og sjømatnæringen har satt omsetningsrekord.  Første halvår i 2018 har Norge eksportert 1,4 millioner tonn med sjømat, som er en økning på 10 prosent.

Margunn Ebbesen, Stortingsrepresentant (H).  Foto: Pressefoto

Meninger

Totalt har Norge så langt i år eksportert fisk for 48,1 milliarder kroner.

Det er viktig for den norske økonomien at norsk sjømat gjør det bedre. Næringen bidrar med skattekroner til felleskapet, arbeidsplasser og teknologiutvikling. Fisken har alltid stått sterkt i Norge, men alt tyder på at den vil bli stadig viktigere. Vi vet at inntektene fra olje og gass på sikt blir mindre og at norsk økonomi må få flere bein å stå på. Det er derfor desto mer gledelig at en lønnsom og bærekraftig havbruksnæring vokser. Den skal bli en av de viktigste nye føttene norsk økonomi skal stå på.

Sjømat er viktig for økonomien og velferden. Men den er også viktig for arbeidsplasser i distriktene. Noe av det som er bra med Norge er at mye av verdiene skapes i hele landet. Det er fordi vi har den beste kompetansen spredt jevnt over hele landet. Sjømatnæringen bidrar derfor til å sikre bosetning og jobber i hele landet. Jobber som krever kort og lang utdannelse, praktiske og teoretisk ansatte, og samtidig har en anstendig lønn. Sjømatnæringen gjør det attraktivt for flere unge å flytte tilbake etter endt utdanning.

Fiskerinæringen har alltid stått sterkt der hvor man har lange tradisjoner for handel, langs kysten. Det er derfor selvsagt at vi fremdeles skal kunne tilby førsteklasses sjømat til det europeiske markedet. Men uten adgang til det markedet hvor sjømaten skal selges, vil ikke flere eksportrekorder settes. EØS-avtalen sikrer oss nettopp denne muligheten. Fiskeri- og havbruksnæringen er helt avhengig av adgangen vi har til det europeiske markedet på 500 millioner mennesker. I 2017 sto EØS for 83 prosent av eksporten fra Nordland.

Uten EØS ville vi opplevd tollbarrierer og fordyrende reguleringer. Prosesser på landegrensene som ville tatt så lang tid at fisken neppe kunne kalles fersk når den kommer frem. Det er verken gunstig for Europa, den norske økonomien eller bosetning i distriktene.