Halvar Rønneberg:

– Jeg har ikke forståelse for at en legger ned en allerede meget marginalt rutetilbud for eventuelle skolelever mellom Vesterålen og Rå VGS

I et brev til Nordland Fylkeskommune og Samferdselssjefen, kritiserer Halvar Rønneberg fra Andøy Nordland Fylkeskommunes planlagt nedleggelse av tilbud.

Busstrafikk: Det går stadig en buss i Hadsel, i alle fall på hverdager. foto: Vidar Eliassen 

Meninger

Det er fremkommet opplysninger om at dagens rutetilbud mellom Vesterålen og Kvæfjord/Harstad, skal legges ned som rutetilbud. Dette ble i dag bekreftet av saksbehandler Jørn Sørvig. Sørvig opplyste om at en fra den dagen Hålogalandsbrua i Ofoten ble åpnet, ville dagens rutetilbud med buss over Flesnes/Revsnes til Kvæfjord, bli lagt ned. Dette var besluttet av Samferdselssjefen i Nordland. Sørvig mente også at det nye tilbudet var ekstremt godt i forhold til reiser til Harstad.

Jeg har derfor spørsmål i denne saken, etter at jeg ble kjent med den.

Jeg har en datter som har gått ett år på Rå VGS i i Barne- og ungdomsarbeider faget (BUA). Min datter går i Kvæfjord på grunnlag av spesielle vilkår, utfra en diagnose hun har. Hun bor på forsterket internat i tilknytting til RÅ VGS, utfra hennes behov. Det finnes ikke ett tilsvarende tilbud for henne i Vesterålen, der hun kan bo på ett internat med døgnkontinuerlig tilsyn, som er hennes behov. Hun gjennomførte VG1 på Andøy VGS over to år, og startet på VG2 i 2017 på Rå VGS i , dette VG2 løpet var også planlagt gjennomført over 2 år, etter anbefaling fra ulike instanser.

Hun har nå gjennomført alle programfagene i BUA2 ved Rå VGS med unntak av Yrkesfaglig fordypning, og skal i utgangspunktet nå starte med siste del av VG2 BUA, i fellesfagene.  Hun har inntil nå tatt buss fra Andenes på søndagen med korrespondanse mellom Sortland og Kvæfjord, med en reiset id på ca 3,5 timer. Med retur på onsdag eller fredag, alt etter skolens opplegg med reise fra Kvæfjord kl. 12.25 med ankomst Andøya ca. kl. 17:30. Dette er ett opplegg som ivaretar henne på en god måte.

Det nye reise opplegget vil eventuelt bli en reise på mellom 10 og 11 timer, hver vei. Vi har ennå ikke sett de nye bussrutene som kommer. Men reisetiden er for henne i denne sammen hengen uforholdsmessig lang og dårlig. I tillegg må en som følge av det endrede ruteopplegget mest sannsynlig skifte buss tre til fire ganger, med ventetid på hver bussavgang. Ettersom en i dag ikke helt kjenner til bussrutene kan en også anta at det i forbindelse med bussbytte flere plasser (Sortland, Lødingen Tjeldsund Bru, Harstad) vil bli aktuelt.

Jeg har ikke forståelse for at en legger ned en allerede meget marginalt rutetilbud for eventuelle skolelever mellom Vesterålen og Rå VGS, eller for den saksskyld for befolkningen som bor i Kvæfjord. Jeg er klar over at trafikkgrunnlaget kanskje er noe lavt på denne strekningen, men at en skal ta vekk den eneste direkteruten mellom Kvæfjord og Vesterålen er noe jeg stiller meg meget undrende til.

Med bakgrunn i det ovenstående, stiller jeg spørsmål om hvordan Nordland Fylkeskommune vil tilby et akseptabelt skoleskyss tilbud til min datter som har ett år igjen av sitt tilrettelagte skoletilbud i Kvæfjord. Som nevnt tidligere, er det ikke ett lignende skoletilbud for henne i Vesterålen eller i Nordland.

Det å skulle sende skoleelever på et skyss tilbud på ca. 10 timer hver vei , to ganger i uken, er i seg selv uholdbart. Når en i tillegg tar inn bussbytte tre til fire steder, med ventetid, samt til dels dårlige og på vintertid svært glatte og farlige veier. Sier det seg selv at dette tilbudet som nå kommer er svært dårlig og ivaretar ikke hennes behov. Det er ikke forsvarlig for oss å sende vår datter på en reise hver fredag og hver søndag som vil ta 10-11 timer. Internatet som hun bor på (på Borkenes) er stengt hver helg av økonomiske grunner. Dermed er vår datter nødt til å reise hjem hver helg.

For meg som foresatt og far for henne trenger jeg raske svar, slik at jeg kan sikre henne en god og trygg skolevei til Rå VGS.

  1. På hvilken måte vil Nordland fylkeskommune ivareta et akseptabelt skoleskyss tilbud for min datter.
  2. Vil Nordland fylkeskommune etablere et alternativt transportopplegg mellom Sortland og Kvæfjord, med retur samme vei under skoleåret, f.eks. taxitilbud?
  3. Vil Nordlandfylkeskommune etablere en ledsagertjeneste slik at min datter eventuelt reiser på en sikker og trygg måte, og ivareta henne i forbindelse med skifte av buss?
  4. Vil hun få dekning til kost og bussbilletter ut over det dagens buss tilbud koster?


Bekrefter at de vurderer bussomlegging når Hålogalandsbrua åpner

– Veldig få reisende er årsaken til at nedlegging av bussrute vurderes

Ivar B. Prestbakmo(Sp), Fylkesråd for samferdsel og miljø, sier til VOL at det vurderes å kjøre bussene til Sortland via Tjeldsund.