– Samiske stedsnavn i Sortland er en berikelse

Debatten om offentlig godkjenning av samiske stedsnavn i Sortland og påfølgende skilting, skaper sterkt engasjement og har kulminert i en underskriftskampanje mot navn og skilting. Jeg vil oppfordre skeptikerne til å se på hvilken berikelse det kan være for Vesterålen å omfavne sin samiske arv, for eksempel med tanke på reiseliv.
Meninger

I Sortland og Vesterålen har det vært samisk bosetting i uminnelige tider. Sjøsamisk kultur og reindrift har eksistert side ved side med den stolte norske kystkulturen som strekker seg tilbake til vikingtiden. Dette betyr at det finnes gamle samiske stedsnavn i regionen som enten er i bruk enda eller har blitt glemt.

Noen av navnene har blitt glemt fordi mye av det sjøsamiske forsvant med den harde fornorskingspolitikken, mens reindrifta har klart å klore seg fast på tross av hard motstand og til dels har bevart bruken av stedsnavnene. Felles for de fleste samer er at det betyr enormt mye for oss å få de samiske stedsnavnene offisielt anerkjent.

At storsamfunnet gir en symbolsk håndstrekning til sin samiske minoritet ved å akseptere de samiske navnene som steder og naturformasjoner har, betyr mer enn de fleste kan ane. Dette kjenner jeg godt til fra min egen hjembygd i Evenes og Skånland. Å få anerkjent stedsnavn gir en følelse av aksept samtidig som det koster forsvinnende lite for kommuner og lokalsamfunn. Tvert i mot blir det tatt i mot som en berikelse i lengden.

Jeg er overbevist om at det i lengden kan ha svært positive ringvirkninger for både Sortland og hele Vesterålen å omfavne sin samiske arv med sin rike historie og flotte stedsnavn. For reiselivet i regionen vil det være et fantastisk supplement å spille på lag med det samiske samfunnet. Man behøver ikke snakke med mange turistkontorer i landsdelen før man aner at det er et enormt potensiale i samisk reiseliv.

Inga Sámi Siida er allerede et strålende eksempel på en samisk reiselivsatsning i regionen. Tenk om Sortland og Vesterålen med hevet hode virkelig kunne fremheve seg som en samisk region. Potensialet er enormt, men man ikke ”bruke” det samiske uten å behandle den samiske befolkningen sin med verdighet.

Sortlandsamfunnet bør omfavne de samiske stedsnavnene og vise dem frem med stolthet. Først og fremst fordi det er den riktige tingen å gjøre for den samiske befolkningen. Som en bonus fordi ringvirkningene virkelig kan føre til en berikelse av hele samfunnet.