– Bedre vrakordning for båter

Etter at vrakpantordningen for fritidsbåter opp til 15 meter ble innført i fjor høst har over 3000 båter blitt innlevert til godkjente mottak.

Illustrasjonsfoto  Foto: Arkivfoto

Meninger

Kommunene er pliktig til å ta imot båter under 15 fot, mens det kan by på problemer hvis båten er mellom 15 og 49 fot (15 meter). Da er det langt mellom anleggene som er godkjent for å ta imot disse båtene. Ordningen skal i løpet av året evalueres. 


Forbedringer

Herreløse og utrangerte fritidsbåter er et betydelig miljøproblem langs kysten. Både med tanke på utslipp av miljøgifter og generell forsøpling av skjærgården. Vrakpantordningen er et skritt i riktig retning for å få fjernet disse utrangerte fritidsbåtene og båtvrakene langs kysten.

Likevel er det potensialet for å gjøre ordningen betydelig bedre. En stor andel av fritidsbåter er mellom 15 og 19 fot og har utenbordsmotor.

Ved å øke båtlengden til 19 fot for båter som kan leveres ved alle godkjente anlegg, vil det gjøre det betydelig enklere å vrake fritidsbåter i denne lengdegruppen. Det må derimot også legges bedre til rette for at flere anlegg også kan ta imot fritidsbåter mellom 19 og 49 fot. Det handler bla om kapasitet og kompetanse for å destruere båter med innenbordsmotorer og elektriske anlegg. I mellomtiden bør der innføres en refusjonsordning for frakt av båtene til godkjente anlegg. 


Fritidsbåtregister

Båtsesongen er for fullt over oss, og flere og flere tilbringer tiden på sjøen på denne tiden av året. Det gjør at mange kjøper seg fritidsbåt, samt at mange båter skifter eiere. Det finnes rundt 1 million fritidsbåter over 15 fot her til lands.

Endel av disse når snart sin «pensjonsalder» og vil snart være kassert.  Det er derfor på høy tid at man nå får på plass et obligatorisk fritidsbåtregister, for båter ned til 11 fot.

Det er kun positive argumenter for å opprette et slikt register; herreløse fritidsbåter vil bli et mye mindre miljøproblem ettersom det vil gjøre det lettere å finne eiere og pålegge de å fjerne "gjenglemte" og uønskede båtvrak langs skjærgården.

Det koster samfunnet store summer å spore opp og fjerne båtvrak og herreløse båter. Det vil dessuten gjøre det enklere å spore opp eiere av båter ved redningsaksjoner, samt at man vil unngå svindel og tyveri av båter for å få utbetalt vrakpanten.