– Vi krever en ansvarlig, stabil og forutsigbar petroleumspolitikk

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre gikk til Stortingsvalget 2017 med påstander om at de ville skape forutsigbarhet for olje- og gassindustrien.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Helge Hansen/NTB Scanpix

Meninger

De skulle legge kunnskap til grunn før man tok stilling til hvor det vil være forsvarlig å åpne nye havområder for utvinning av olje og gass.

Ingen av disse 3 partiene kan nå se seg selv i speilet og skryte av seg selv i Nordland.

Det er med stor skuffelse vi nå ser at deler av Nordland Arbeiderparti ser ut til å gjøre en radikal endring i olje- og gasspolitikken. Tidligere har man vært klar på at kunnskap skal ligge til grunn for beslutninger, det har også vært argumentasjonen til Ap i debatten om Nordland VI, VII og Troms II. Hvorfor har man plutselig fått det så travelt med å snu?

Frp og Høyre har vært i regjering siden 2013, de har også vært kjent med Ap sin politikk. Hvorfor har de ikke brukt muligheten til å samarbeide med Ap for å komme i gang med en konsekvensutredning? De burde fulgt opp egne løfter i denne perioden og benyttet den muligheten som var.

Argumentasjonen fra Ap er at det ikke er mulig å komme i gang nå. Det er ingen politiske konstellasjoner som kan få gjennom et vedtak. Flertallets politikk blir blokkert av et lite mindretall på Stortinget. At man da velger å kaste inn håndkleet, i stedet for å stå på den stødige politikken som har vært til nå, skuffer oss stort.

Samtidig prøver man på nytt å gjøre alle til lags, nå med å si at området ikke skal vernes. Men vi frykter for at det dessverre er akkurat det som vil være konsekvensen av spillet som nå pågår. I stedet for å bidra til vekst og utvikling av industrien i nord, med alle de gode ringvirkningene det gir for lokalsamfunn og distrikt, velger man nå å gå inn for ingenting.

Vi skal delta i debattene som kommer, vi skal bidra til fokus på vekst og utvikling i Nordland. Og ikke minst skal vi ta ansvar for at saken også kommer i et nasjonalt perspektiv, da vi alle vet at fellesskapet er avhengige av inntekter fra denne næringen for å kunne levere gode velferdstjenester.