Wilhelm Aronsen, Andøy:

– Regjeringas ord om åpenhet er ikke verdt papiret de er skrevet på

Wilhelm Aronsen reagerer på at regjeringa har foreslått å endre offentlighetslova sånn at det ikke lenger blir mulig å få innsyn i politikernes kalendre.
Meninger

Jeg slutter ikke å undre meg over dagens regjering og hvordan den på alle måter ønsker å unnta oss vanlige folk innsikt i det de driver med.

Det siste er at de vil endre offentlighetsloven slik at det ikke blir mulig for media og folk ellers å få innsyn i møtevirksomheten deres.

Fine ord om åpenhet er ikke verdt papiret de er skrevet på når det ikke passer i forhold til den praksisen regjeringen ønsker. I regjeringserklæringen fra Jeløya står følgende : 

Åpenhet og innsyn er grunnleggende i et demokrati. Åpenhet gir borgerne mulighet til større innflytelse i beslutningsprosesser og er svært viktig for å opprettholde tilliten til det politiske systemet. Dessuten er åpenhet et sikkerhetsnett mot maktmisbruk og korrupsjon. Alle offentlige dokument bør som hovedregel være åpne for innsyn.

Hvordan kan en regjering, hvis den mener det den sier, legge opp til å fjerne den delen av offentlighetsloven som gir media innsyn i hvem regjeringsmedlemmer møter i forkant av viktige avgjørelser. Kanskje er de redde for avsløringer som vil vise hvordan lobbyvirksomhet har hatt avgjørende betydning for vedtak som fattes?

Sivilombudsmannen har understreket at formålet med forvaltningsloven er å legge til rette for at offentlig virksomhet skal være åpen og gjennomsiktig, og innsyn i møtevirksomhet er en viktig del av dette, slik at allmenheten kan få innsyn i hvem som påvirker politiske prosesser.

Da jeg, for vel 30 år siden, engasjerte meg i lokalpolitikken, var det naturlig å gjøre det i Venstre, bl.a. fordi jeg alltid hadde opplevd Venstre som et parti som slåss for økt åpenhet og retten til innsyn i forvaltningen. Maktspredning og åpenhet om utøvelse av makt har alltid vært en av grunnpilarene i Venstres sosialliberale grunnmur. Derfor leste jeg regjeringserklæringen fra Jeløya som at kravet om åpenhet viste at Venstre nå hadde fått en hånd på rattet, og da blir nedturen ekstra stor når jeg nå ser hva de er med på.

Jeg har i flere leserinnlegg, i forbindelse med nedlegging av Andøya flystasjon, problematisert rundt, og irritert meg over, at det ikke har vært mulig å få svar på konkrete spørsmål. Nå ser det ut til at regjeringen velger å følge det gamle ordtaket at det en ikke vet, har en ikke ondt av. Dette følges opp ved at en gir regjeringsmedlemmer anledning til å unnta sin møtevirksomhet fra offentligheten, og slik sørge for at allmenheten ikke har mulighet for å få innsyn i hva/hvem som påvirker politikeres valg.

Jeg sitter derfor med en følelse av at når regjeringen får kritikk for at den ikke følger lovverket, så endrer den ikke praksis, men justerer lovverket slik at det skal passe til praksisen. Det går over min  forstand at de samme politikerne som ønsker dette gjennomført, i andre sammenhenger snakker så fint om demokratiet vårt.

Wilhelm Aronsen, Bleik