Hadsel Høyre svarer Siv Dagny Aasvik:

– Hvilken avmakt?

Hadsel Høyre mener hadselordfører Siv Dagny Aasvik og Arbeiderpartiets distriktsutvalg ser problemer, ikke muligheter i distriktene.

Leder Lena Arntzen i Hadsel Høyre, og partiets ordførerkandidat Trond Holten.  Foto: Arkivfoto / innsendt

Meninger

I Bladet Vesterålen og VOL forteller ordfører Siv Dagny Aasvik at hun har deltatt i Arbeiderpartiet distriktsutvalg - som har kommet med nye forslag på god distriktspolitikk.

Her beskriver Ap ordføreren blant annet en avmaktsfølelse i distriktene. Vi opplever slett ikke at distriktene er preget av avmakt og pessimisme - tvert imot går distriktene så det suser, med stor vekst, rekordlav arbeidsledighet, eksportrekorder- og et næringsliv som blomstrer.


Flytter du til Troms og Finnmark, får du kuttet studielånet:

Vil gi studielånsrabatt også i Nordland

– Distriktsutvalget til Arbeiderpartiet vil at dette også skal gjelde i Nordland, sier Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik.

 

Legger vi til at Nord Norge har hatt større økonomisk vekst enn resten av landet, så er det tvert imot stor grunn til optimisme på distriktenes vegne.

Arbeiderpartiets mange forslag til ny distriktspolitikk er stort sett tiltak som den borgerlige regjeringen allerede er godt i gang med. 

Bredband

Det er prisverdig at Arbeiderpartiet ønsker utbygging av høyhastighets bredband over hele landet. Regjeringen arbeider allerede for at alle skal få tilgang til høy bredbåndshastighet. På veien dit er det satt som mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om bredbånd med 100 Mbit/s innen 2020, og regjeringen er i rute til å nå målet.

I tillegg bidrar staten med økonomisk støtte til bredbånd i distriktene, og har laget en ny graveforskrift som kommunene kan vedta,- som gjør det billigere og fortere å bygge ut.

Lokale studietilbud og sykepleierutdanning

Arbeiderpartiet ønsker seg lokale studietilbud, flere studieplasser til sykepleierutdanning og øke antall fagskoleplasser. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har regjeringen og KrF blitt enige om å sette av midler til 100 nye studieplasser til 3-årig sykepleierutdanning, som fordeles på studiesteder over hele landet, og til 21 stipendiater (rekrutteringsstillinger).

Nord Universitet får 5 av disse stillingene. I statsbudsjettet 2018 bevilget regjeringen penger til 638 nye studieplasser i fagskolene. Vi er med andre ord helt enige om å satse på utdanning.

Turistskatt

Arbeiderpartiets løsning på utfordringer er ofte mer skatt. Reiselivsnæringen unntas heller ikke denne skatteleggingen. Utvalget foreslår at kommunene får innføre en turistskatt (utvalget kaller det «reiselivsbidrag»).

Det siste reiselivnæringa i distriktene trenger er økte skatter i konkurransen med mer sentrale turistdestinasjoner. Regjeringen satser på reiselivet med markedsføringstiltak og næringspolitiske virkemidler som samferdsel, forenkling og skattelettelser.

Denne regjeringa har økt bevilgningene til ny og moderne infrastruktur med 60% siden 2013, og Nord Norges andel av et mye høyere samferdselsbudsjett er økt fra 9% under rødgrønn regjering, til nå 22%. Det styrker distriktene langt mer enn en turistskatt vil kunne gjøre.

Småbyer

Videreutvikling av småbyer og flere regionsentre står også på ønskelista til Arbeiderpartiet -med flere fylkeskommunale støtteordninger. Vi mener at bedre infrastruktur, næringsvennlig skattepolitikk, mindre byråkrati og mer ja til lokale beslutninger og lokalt selvstyre, betyr mer for veksten enn «konsulentmidler» fra fylkeskommunen. 

Flytte beslutninger

Helt i tråd med kommunereformen ønsker Arbeiderpartiet å flytte beslutninger ned til lokalt og regionalt nivå. Ap ønsker regionalisering av forsknings- og utviklingsmidler og øke fylkenes eierskap i Innovasjon Norge. Heldigvis har regjeringen imøtekommet dette ønsket - ettersom det allerede er vedtatt at prosjektstøtte fra regionale forskningsfond og Forskningsrådet nå skal bestemmes regionalt, og mere kommer, Jfr nylig forlik om nye oppgaver til regionene.

Det er også vedtatt at oppgaver tilknyttet regional næringsutvikling overføres fra Innovasjon Norge til regionene. 

Vi håper med dette at Arbeiderpartiets distriktsutvalg vil riste av seg følelsen av avmakt og ser litt lysere på distriktenes muligheter, nå som de vet at de fleste av deres forslag til ny distriktspolitikk allerede er iverksatt eller under gjennomføring av dagens regjering.

Trond Holten, ordførerkandidat Hadsel Høyre 

Lena Arntzen, leder Hadsel Høyre