Hårek Elvenes, Høyres forsvarspolitiske talsperson

– Rekordøkning i forsvarsbudsjettet

Regjeringens budsjettforslag gir Forsvaret hele fire milliarder kroner mer i 2019. Det gir Norge et sterkere forsvar i en mer utrygg tid, mener Hårek Elvenes.
Meninger

Regjeringen la nylig frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Det foreslås å bevilge hele 59 milliarder kroner til Forsvaret, en økning på 7,3 % sammenlignet med fjorårets budsjett. Budsjettet inneholder mange viktige satsinger som forsterker vår nasjonale forsvarsevne og evnen til å motta alliert hjelp.


 

For det første fortsetter regjeringen å investere tungt og fornye Forsvarets mest avskrekkende kapasiteter. Det er i bunn og grunn dette som sørger for at vi bevarer freden, fordi enhver motstander vil måtte regne med å gå på tap hvis de skulle velge å utfordre Norge. I 2019 bevilger regjeringen derfor penger til nye kampfly, nye ubåter, kampluftvern, NH90-helikoptre, maritime patruljefly, nye kystvaktfartøy og nye kampvogner til Hæren. 

For det andre følger regjeringen opp å beskytte viktige bygg og kritisk infrastruktur i samfunnet – det som kalles objektsikring.  Det avsettes om lag 400 millioner kroner til ulike sikringstiltak i politiet og Forsvaret. Heimevernet får til sammen 216,5 millioner mer i 2019. Av denne summen skal 97,5 millioner brukes til å øve mer, mens 119 millioner skal brukes til å kjøpe moderne våpen, utstyr og uniformer. Regjeringen prioriterer at Heimevernets mannskaper har moderne bekledning og utrustning samt moderne våpen til den enkelte soldat.

For det tredje styrker regjeringen Hærens budsjett med rundt 500 millioner kroner, og anskaffer nytt artilleri og kampluftvern. Parallelt bygges Hæren opp i Finnmark, med etablering av et nytt jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger og en ny kavaleribataljon i Porsanger. Denne jobben begynner i 2019. Hæren vil i 2019 øke treningen og øve mer i Norge sammen med utvalgte allierte.

Regjeringen har bevilget store beløp for å fjerne etterslepet i vedlikehold, anskaffelse av reservedeler, og oppbygging av beredskapslagre. Grunnmuren er på god vei til å bygges opp igjen. Det Forsvaret vi har skal fungere godt. Nå melder resultatene seg og vi ser en positiv utvikling av Forsvarets operative evne.

Regjeringen har kommet langt i satsingen på Forsvaret. Da vi overtok i 2013 var budsjettet på rundt 43 milliarder kroner. Nå har vi foreslått et budsjett på 59 milliarder. Likevel er vi ennå ikke i mål. Vi skal fortsette å satse tungt på Forsvaret også de neste årene, i tråd med den vedtatte langtidsplanen. Det betyr at budsjettene skal øke også de neste årene.