Wenche Skar:

– Har ikke Hadsel kommune dårlig råd lenger?

Tidligere leder av Hadsel Ap, Wenche Skar stiller spørsmål om ikke Hadsel kommune har dårlig råd lengre.

Wenche Skar. Arkivfoto 

Meninger

Veronica Vangen Evensen stiller etter mitt syn et betimelig spørsmål i BLV 9.10.18: Har ikke Hadsel kommune dårlig råd lenger?


Hadsel Ap har mistet 30 medlemmer

Ved utgangen av mars hadde Hadsel Arbeiderparti 84 medlemmer. Rundt nyttår var det 114.

 

Som innbygger er jeg i utgangspunktet glad for at kommunen vår har greid å snu økonomien så til de grader i løpet av de tre siste årene. Truslene om Robek er blitt et fjernt minne. Investeringene «ligger i kø», som Vangen Evensen skriver. Blant innbyggerne er det begynt å spre seg en viss uro for konsekvensene av alle investeringene. 900 millioner er et høyt tall for oss vanlige folk. Men når de ansvarlige påskjønner hverandre med blomster for dyre avtaler de har fått i havn, trenger vi kanskje ikke å engste oss? Da må de vel ha kontroll?


Trekker seg som Ap-leder

Wenche Skar trekker seg som leder for Hadsel Arbeiderparti.

 

Når vi vet at det er store etterslep på vedlikehold av kommunale bygg, som f.eks Sandnes skole, når veier skriker etter opprusting, når det trengs flere hender innen eldreomsorgen m.m., hvor får alt dette plass? For investeringene har vel ei oppgjørsside på sikt? Og hvem må til syvende og sist betale en god del av regninga? Svaret ligger kanskje i dette eksemplet: Rådmannen i Hadsel har foreslått å sette av 58 millioner til utbygging av vannverk på Fiskebøl. Om vannavgiften sier teknisk sjef: «At det blir ei kolossal økning i avgiften, er helt sikkert». (BLV 10.10.18). Heldigvis er denne saken foreløpig lagt på is.