– Norge får et bedre heimevern

Regjeringen gir Heimevernet mer penger til nytt materiell og flere øvelser. Kvalitetsreformen fortsetter, og gir et bedre heimevern i fred, krise og krig.

Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes.   Foto: Pressefoto

Meninger

Neste år øker regjeringen forsvarsbudsjettet med hele fire milliarder kroner, fra 55 til 59 milliarder. Heimevernets budsjett økes med 216,5 millioner kroner. Dette gir mer øving for mange av soldatene og mer penger til nytt materiell. Lengden på den årlige treningen i alle HV-områdene blir nå tilsvarende som for de høyest prioriterte HV-områdene i Nord-Norge. I tillegg skal flere HV-soldater øve årlig. Vi får et bedre og mer slagkraftig heimevern med forsterket evne til å sikre samfunnet vårt.

Noen har et feilaktig inntrykk av Heimevernet som litt gammeldags og utdatert. HV har de siste årene blitt mer profesjonelt, og har i dag ansvaret for det territorielle forsvaret av Norge. Dette er en svært viktig oppgave. Regjeringen har derfor opprettet et territorielt operasjonssenter underlagt Heimevernet for å ivareta denne oppgaven. Heimevernet har også andre sentrale oppgaver i forsvaret av Norge. HV skal vokte og sikre viktige objekter og infrastruktur samt overvåke og kontrollere norsk territorium, og tilrettelegge for mottak av allierte forsterkninger. Heimevernet skal dessuten kunne nedkjempe mindre fiendtlige styrker og bidra til forsterket grensevakt.

Riktignok er Heimevernet mindre enn før, men teller like fullt 40.000 soldater. Et så høyt antall soldater er umulig for en motstander å overse. Regjeringen investerer i stadige forbedringer av Heimevernet. Øvingsaktiviteten er økt. Det anskaffes nye uniformer, nye våpen, nytt samband og nye kjøretøy. Nylig ble det signert en avtale om kjøp av flere hundre nye feltvogner til Heimevernet. I tillegg er flere titalls spesialkjøretøy overført fra Hæren til Heimevernet i Trøndelag og Nord-Norge. Disse kjøretøyene er utstyrt med tunge våpen, og gjør Heimevernet mer slagkraftig i strategisk viktige områder.

I Nord-Norge skal Heimevernet utstyres med tunge panservernvåpen og lett luftvern. I tillegg skal samvirket med Hæren bli tettere. Heimevernet blir med dette mer enn en vakt- og sikringsstyrke, og trenes i større omfang som infanteri i det territorielle forsvaret av landet vårt.

Regjeringen er opptatt av at Heimevernet stadig skal bli bedre, og holder høy kvalitet. Derfor fortsetter satsingen på Heimevernet også de neste årene.