– Gratulerer Øksnes

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja gratulerer Øksnes kommune med vedtaket i siste kommunestyremøte som klart sier nei til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
Meninger

Det er et viktig og klokt vedtak. Ren og bærekraftig matproduksjon blir stadig viktigere i dagens verden.  Den fisken som landes i Øksnes er av førsteklasses kvalitet og den er  i særklasse når det gjelder produksjon med minimale klimaavtrykk. Mer bærekraftig mat finnes ikke.


Kommunestyret i Øksnes:

Fiskerikommunen sier nei til konsekvensutredning av LoVeSe

Jonny Rinde Johansen (H) la fram forslag om å si ja til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, men flertallet i kommunestyret sier nei.

 

Riktig satsing og fokus kan gi mange flere arbeidsplasser med utgangspunkt i vårt rene hav og vårt gode omdømme. 

At Øksnes kommune legger bort kravet om å starte en  åpningsprosess med en konsekvensutredning  etter petroleumsloven et er et viktig signal om at  det fortsatt skal være de sjørett næringene og matproduksjon regionen skal satse på i framtiden.

Man må lytte til fiskerne og forskerne. Seismikkskyting og arealkonflikter gjør sameksistens  mellom olje og fisk umulig, Havforskningsinstituttets klare råd om ikke å starte petroleumsvirksomhet  her på bakgrunn av de helt spesielle produktive  havområdene må følges.

Leve Havet!