– Erna og Frank – hvor lenge skal dere koke suppe av spikeren?

Stein Håkon Eilertsen.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen: Du uttalte i vår at behovene til areal for alliert støtte skulle komme nå i høst, når statsbudsjettet ble framlagt. Svaret som kom fra regjeringen i forbindelse med budsjettet er at man trenger mer tid for å kunne fremlegge behovene for hva allierte trenger.

Dere begrunner – blant annet – dette med at NATO-øvelsen Trident Juncture må evalueres. Det er jeg for så vidt enig i, men svarene vil jeg påstå at dere allerede har.

Mitt forslag til dere er å lytte til forsvarssjefen. Min påstand at dere har fått den informasjonen dere trenger fra forsvarssjefen knyttet til hva Norge og NATO trenger. Men denne informasjonen passer tydeligvis ikke inn i regjeringens puslespill nå.

Hvorfor jeg påstår dette? Fordi dere er livredde for at tilrådingen fra forsvarssjefen skal skape en forståelse ute blant det norske folk om at beslutningen om nedleggelse av Andøya er forhastet, og at den ikke er godt nok gjennomtenkt.

Dette gjelder ikke bare Andøya, men hele langtidsplanen. Det er ennå tid til å ta en ny gjennomgang av framtidig lokalisering av hovedbasen for maritime overvåkingsfly, der alliertes behov er tatt med og vurdert FØR man starter store og dyre feilinvesteringer.

Dette vil kunne spare staten, Forsvaret og det norske folk (les: skattebetalerne) for enorme kostnader. Dette er penger som kunne vært brukt enten til mer forsvar eller andre samfunnsnyttige oppgaver. Slik ståa er i dag setter dere også en del av beslutningen om nedleggelse av Andøya på vent. Ingen areal blir fristilt til annen næringsvirksomhet inntil videre.

Konsekvensen er at hele Andøy-samfunnet står i et vakuum inntil dere klarer å bestemme dere. I tillegg forvitrer hele MPA-miljøet, noe som igjen vil vanskeliggjøre leveranser fremover, samt innfasingenen av nye fly.

Erna og Frank – mitt råd til dere er som følger: Nå er det tid for å legge vekk all arroganse og prestisje. Vis lederskap, og lytt til rådene dere får. Vis dere tilliten verdig, og ta en ny gjennomgang av fremtidens forsvar, der allierte behov er tatt med. Slutt å koke suppe av spiker – det er ikke noe spiker igjen.