Finn Sture Hultgreen (Ap)

– Ikke angrip politikerne for noe de ikke har vedtatt ennå

Finn Sture Hultgreen (Ap) tar til orde i debatten rundt budsjettfremleggingen i Hadsel.
Meninger

Rådmannens budsjettforslag har gjort noen av Hadsels innbyggere urolige. Budsjettforslaget er svært offensivt. Spesielt investeringsbudsjettet er kreativt. Det skaper debatt, og det er positivt.

I avisinnlegg ser jeg uklarheter i oppfattelsen av rollene i politikken. Rådmannen foreslår et budsjett til politikerne. Det har han full rett til og det er også ønskelig fra oss politikere. På kommunestyremøte vedtar politikerne et budsjett med vanlig flertall. Dette møtet finner sted 13. desember. Fram til da er det et forslag vi har å forholde oss til, ikke noe som er vedtatt av politikerne. Forslaget til rådmannen arbeides det med i partiene fram til 13. desember. Nå jobbes det i partiene med budsjettforslaget. Hvis du ikke er aktiv med der, kan det oppfattes som «øredøvende taushet».

Ikke angrip politikerne for noe de ikke har vedtatt enda. Vær litt tålmodig fram til 13.desember. Kom gjerne med konstruktive innspill.

Det er i to leserinnlegg nok en gang tatt opp flyttinga av ungdomstrinnet ved Sandnes skole. Den kampen er historie. Jeg er ferdig med den. Vedtaket ble gjort sammen med flere helt nødvendige tiltak for å få kontroll på en løpsk driftsside i kommunen. Jeg har aldri uttalt at dette tiltaket isolert skulle berge økonomien i kommunen. Er det ønsker om seriøsitet i en debatt, så prøv å være konsekvent.

Som politiker må jeg se helheten i kommunen. Jeg må ikke bli sektorpolitiker. Vedtaket var ett av flere upopulære tiltak som vi ble nødt til å gjøre. Vedtaket var en del av skolebruksplanen. Hele skolesektoren og helse- og sosial fikk store nedtrekk i driften. Dette var helt nødvendig for å få balanse i økonomien. Flyttinga av ungdomstrinnet fra Sandnes er etter min mening det tiltaket som har minst negative konsekvenser for dem det angår mest, elevene. De får i dag undervisning av svært god kvalitet på Stokmarknes og de trives i skolehverdagen.

Det er helt galt å framstille økonomien i Hadsel som krise. Vi har nå fått kontroll på økonomien i kommunen. Den kontrollen gir vi ikke fra oss så lenge velgerne lar oss få styre. Dette var et overordnet mål for Hadsel Ap ved siste valg. Det har kostet å nå målet. Vi har fått en god del kjeft. Noen valgte å melde seg ut pga uenighet. De sitter nå på sidelinja og føler seg lite oppdatert. De er velkommen tilbake.

I lag med Sp og Sv har vi tatt ansvar. Vi har klart det på under 3 år.


Finn Sture Hultgreen (Hadsel AP)