Marthe Hov Jacobsen:

– Mulighetenes Vesterålen

I disse dager sitter fem kommunestyrer i Vesterålen og skal ta tøffe valg. Bare i Sortland må vi kutte 20-30 millioner neste år. Stillinger innen rus og psykisk helse foreslås nedlagt, midler til læremidler, veier og gatelys kuttes, og sårt nødvendig vedlikehold settes nok en gang på hold.

Marthe Hov Jacobsen i Sortland Høyre.  Foto: Privat

Meninger

Tidligere denne uken gikk ordfører i Bø, Sture Pedersen, ut og etterlyste mer samarbeid i Vesterålen. Utspillet er kjært velkomment.

Da debatten om kommunesammenslåing var oppe i 2016, satt alle musestille. Innbyggerundersøkelsen i Sortland viste at et flertall av innbyggerne var positive til å slå seg sammen med nabokommuner. Undersøkelsen ble imidlertid aldri tatt på alvor, da «ingen andre kommuner ville gifte seg med bruden». Det er ikke så rart. Et ekteskap i vår del av verden kommer tross alt i stand etter grundige samtaler i forkant.

Økonomi er definitivt et argument for et tettere samarbeid. Men den største fremtidige gevinsten ligger i mulighetene:

Vesterålen har alt: fra Norges største fiskerihavn og en oppdrettsnæring som har lagt igjen milliarder lokalt, til romfart, nytt sykehus, universitet, helårsturisme, et handelssenter med høyest omsetning per innbygger i Nord-Norge, teknologibedrifter, lokalmatprodusenter, gründere, ildsjeler og et fantastisk kulturliv. Hvordan kan Vesterålskommunene, sammen, styrke hverandre? Hvordan kan vi sammen bygge opp under universitetsmiljøet i Hadsel, turismen i Bø, romfartsatsingen i Andøy og fiskeriklynger i Øksnes? Hvordan kan vi skape attraktive arbeidsplasser? Og hvordan kan vi, ilag, skape bedre, kommunale tjenester og de beste skolene?

I dag kniver de fem kommunene om samme kompetanse. Vi overbyr nyutdannede sykepleiere for å få dem til å velge vår kommune eller overgår hverandre i attraktive stillingsutlysninger for å få de beste kommunalsjefene. Samtidig skjer det en rivende teknologisk utvikling i kommunal sektor. For å henge med, må det investeres betydelig i systemer og kompetanse. Hva hvis vi gikk sammen for å utvikle disse tjenestene i stedet for å kjempe om kompetansen hver for oss?

Hvordan et slikt samarbeid som Sture etterlyser skal skje, eller om det er en unnvikelse av begrepet kommunesammenslåing, vet vi ikke nå. Men det vet vi bare om vi setter oss ned for å diskutere det. Jeg tar i alle fall hjertelig imot invitasjonen, og oppfordrer alle partier i alle kommunene til å sette seg ved ved det samme bordet. 

Marthe Hov Jacobsen - gruppeleder og ordførerkandidat Sortland Høyre