Øksnes eldreråd ved Staale Meløy:

– Ser med stor bekymring på situasjonen med ambulansetjenesten

Øksnes eldreråd vedtok 13. november en uttalelse angående ambulansetjenesten i Vesterålen.

Ståle Meløy i Øksnes eldreråd.  Foto: Tone M. Sørensen

Meninger

Øksnes Eldreråd ser med stor bekymring på situasjonen etter oppslag i media om ambulansetjenesten i Vesterålen.

Vi får et inntrykk av at arbeidsbelastningen på personellet er stort, og noe som fører til høyt sykefravær og slitne ambulansearbeidere. Fraværet fører til at ambulanse kan stå ute av drift pga personellmangel, noe som er helt uakseptabelt for befolkningen i Vesterålen.


Kim André Haugan Schei, Nordland Senterungdom:

– Kan vi virkelig tillate oss en hverdag hvor vi må velge mellom to liv?

Kim André Haugan Schei i Nordland Senterungdom kaster seg på ambulanse-debatten i dette innlegget.

 

Fra før er kapasiteten i ambulansetjenesten i Vesterålen helt marginal, og når en bil blir stående uten bemanning, er det grunn til bekymring.

Vi vil derfor anmode Vesterålen Regionråd om å ta tak i denne saken umiddelbart, slik at kapasiteten i ambulansetjenesten kommer tilbake på et forsvarlig nivå, både når det gjelder personell og kjøretøy.

Vi snakker om liv og helse både for ung og gammel i vår region.


Vesterålen har mest overtid i ambulansetjenesten i hele Nordlandssykehuset:

– Enkelte ansatte har vakt 102 timer i uka

Tillitsvalgt Yngve Jakobsen mener noe drastisk må gjøres i ambulansetjenesten i Vesterålen og i Nordlandssykehuset generelt. Tallene viser at utgiftene til blant annet overtid er skyhøye i vår klinikk, på grunn av vaktordninga, ifølge Jakobsen.