Wenche Skar:

– Hvis jeg ble tvangsflyttet til naboen, ville jeg da straks slå meg til ro og oppfatte det som mitt hjem?

Meninger

Jeg vil så gjerne bestrebe meg på å være saklig når jeg ytrer meg om noe jeg er uenig i. Akkurat nå er det vanskelig. Jeg leser i VA at posisjonen ikke har satt av penger i budsjettet til fortsatt drift av Ekren etter juni 2019. (Tvangs)flyttinga av de gamle skal skje i løpet av et halvår. Det skal skje ei «fortløpende flytting» ifølge rådmannen og helse- og omsorgssjefen.


– Hadde tanten min hatt krefter, ville hun kjempet for å bli på Ekren

Wenche Skar ber om verdighet i eldreomsorgen i Hadsel.

 

Sistnevnte understreker at det kun handler om flytting fra et sykehjem til et annet. Som om det gjør det lettere for de gamle som har sitt hjem på Ekren? Hvis jeg ble tvangsflyttet til naboen, ville jeg da straks slå meg til ro og oppfatte det som mitt hjem? Uansett hvor snille og hyggelige de er? Uten å påkalle meg annet enn erfaringskompetanse, så har jeg observert at bare små endringer kan gjøre gamle mennesker redde og deprimerte. Vi er fortsatt mennesker med følelser når vi blir gamle og syke. 


Rådmann i Hadsel Ola Morgen Teigen med tilsvar på kritikk:

– Når kommunen investerer

Ola Morten Teigen svarer på nylig kritikk på kommunens planlagte pengebruk.

 

Hvorfor orker jeg å bry meg om dette? Ikke bare fordi jeg har min tante på Ekren, men fordi jeg er opptatt av at vi alle skal oppleve verdighet gjennom hele livet. Å sikre en verdig alderdom for kommunens innbyggere må alltid være viktig. Jeg vet at det bygges nye omsorgsboliger, og det er prisverdig. Nå er det vel ikke dit de gamle og syke på Ekren kan flytte, og da skjønner jeg ikke hvorfor dere politikere har fått det så fryktelig travelt med å samle alle på Stokmarknes sykehjem? Kan dere ikke i det minste vente på naturlig avgang, la de gamle få være i det som har vært deres hjem, for noen i mange år? 


Wenche Skar:

– Har ikke Hadsel kommune dårlig råd lenger?

Tidligere leder av Hadsel Ap, Wenche Skar stiller spørsmål om ikke Hadsel kommune har dårlig råd lengre.

 

De pårørende som jeg kjenner til, har ikke fått informasjon om den «fortløpende flyttinga». Det er i seg selv alvorlig. Å kjøre gode prosesser og ha en god kommunikasjon med berørte parter før og underveis, kan demme opp for usikkerhet og kritikk. Det kjennes ikke godt for pårørende å måtte lese i lokalavisene hva som skjer med flytteprosessen. 


Siden posisjonen har bestemt seg, er det nok for mye å håpe på at det skjer en snuoperasjon i budsjettmøtet 13. desember. Det er trist for de gamle og syke som ikke greier å stå opp for seg selv.