– Fylkestinget har mulighet til å rette opp feilen

Fylkestingets vedtak om å legge ned VG1 Byggfag på Sortland, vil få flere negative konsekvenser mener Sortland SV.

Byggfag på Sortland.  Foto: Marius Birkeland

Meninger

Fylkestingets vedtak om å legge ned Vg1 Byggfag på Sortland: Fylkestingets vedtak har flere negative konsekvenser.  

Ved å legge ned tilbudet på Sortland blir flere elever tvunget til å bo på hybel. Det går skolebusser fra alle de andre Vesterålskommunene til Sortland, noe som gjorde det mulig for de fleste elevene å bo hjemme når de gikk på skolen på Sortland. 

Hybeltilværelse øker risikoen for frafall underveis i skoleløpet, og risikoen er større jo yngre elevene er.  Et annet resultat av vedtaket er at tilbudet KEM Vg2 (klima, energi og miljø) ikke kan fortsette, fordi det bygger på Vg1 byggfag.

Dette har blitt påpekt av næringslivet i Vesterålen, som etterspør denne utdanninga.  På møtet som nylig ble avholdt på Sortland blei dette tydelig uttrykt av representanter for næringslivet.

Fylkestinget har nå muligheten til å rette opp igjen denne feilen! Bruk den!