Etterlyser svar på ambulansebrev

Marthe Hov Jacobsen (Høyre) etterlyser svar fra styreleder i Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen, på brevet som ble sendt fra Sortland Høyre i mai i år.

Marthe Hov Jacobsen (H).  Foto: Innsendt

Meninger

«De siste ukenes oppslag er nok et eksempel på at ambulanseberedskapen ikke er god nok i Vesterålen. Gang på gang hører vi om at ambulansen må sette igjen pasienter for å hente andre, eller at folk må kjøre alvorlig syke pasienter selv. Vi kan heller ikke være kjent med at de ansatte skal jobbe mange hundre timer overtid eller ikke kan være borte fra jobb når de er syke. Vi forventer et snarlig svar på hvordan denne situasjonen kan løses». 

Sortland Høyre krever at det tilbakeføres en ambulanse til kommunen.

Det vises til medieoppslag både i lokale medier, Bladet Vesterålen og Vol, samt oppslag i Lørdagsrevyen på NRK1 lørdag 28. april om ambulansesituasjonen i Sortland og landet for øvrig.

I Sortland har reduksjonen i en ambulanse resultert i flere samtidskonflikter. Vi vet at ambulansepersonellet opplever å ikke kunne yte sine tjenester til pasientene på grunn av at de i dag bare har en bil tilgjengelig. Vi registrerer også at ansatte på ambulansen har et vanvittig trykk i perioder, og ofte er de som møter frustrerte pasienter og pårørende når de kommer for seint fram ved akutt behov. Vi vet også at mange pårørende ikke rapporterer til Nordlandssykehuset når de selv må kjøre sine nærmeste til lege eller sykehus når ambulansen er ute i annet oppdrag.

Da Sortland hadde to ambulanser, kunne en yte hjelp også til nabokommunene i Vesterålen og likevel ha en ambulanse i egen kommune. Dette er vanskeligere med kun en ambulanse i Sortland.

Før Sortland mistet en ambulanse, var de eneste kommune innenfor Nordlandssykehuset som oppfylte de nasjonale kravene til ambulansetjeneste.

Lørdagsrevyen på NRK1 28.04.2018 viste at antall ambulanser minker samtidig som antall hendelser med behov for ambulanse øker.

Sortland Høyre er svært bekymret over situasjonen. Vi håper styret i Nordlandssykehuset deler vår bekymring og i første omgang tilbakefører en ambulanse til Sortland. En skikkelig evaluering av dagens situasjon i Sortland og Vesterålen for øvrig er nødvendig, men vi har ikke tid å vente på evalueringen før tiltak settes inn.

Befolkningen i Sortland og Vesterålen har krav på en bedre beredskap enn den vi opplever i dag.

Sortland Høyre har kontaktet alle Høyreforeningene i Vesterålen, og alle støtter kravet om bedre ambulansedekning i Sortland. Dette vil bedre situasjonen for hele Vesterålen.