Uttalelse fra et samlet politisk miljø i Hadsel kommune:

– Byggfag hører hjemme på Melbu

– Skolefaglige og økonomiske argumenter tilsier at Byggfagene og KEM hører hjemme på Melbu.

Nytt bygg: Det spesialkonstruerte bygget som byggfag disponerer, sto ferdig i fjor og er verdt et sted mellom åtte og ti millioner kroner. foto: Vidar Eliassen 

Meninger

Det er både naturlig og gledelig at Utdanningsrådet for utdanning i Nordland har lagt dette til grunn i sin innstilling til Fylkestinget, som skal vedta skolestrukturen for 2019-2020 i sitt møte 3.desember.

Et samlet politisk miljø i Hadsel kommune legger følgende til grunn for at Hadsel og Melbu er det naturlige og riktige valget:

 • Hadsel videregående skole, Melbu har siden begynnelsen av 50-tallet vært den viktigste utdanningsinstitusjonen for yrkesfag i Vesterålen og Lofoten.
 • Snekkerfagene er både samlokalisert med, og har et meget godt tverrfaglig samarbeide med både Teknikk og industriell produksjon (TIP). Elektrofagene og Fagskole elektro.
 • Hadsel videregående skole har i mange årtier utdannet byggfaglærlinger til hele Vesterålen.
 • En samling av fagkompetansen er et viktig premiss for «alle» offentlige organiseringsprosesser. Dette gjelder også som premiss i denne saken.
 • Det er bygget ny byggfaghall til over 15 millioner ved Hadsel vgs. som nettopp er tatt i bruk, topp moderne lokaler er dermed på plass.
 • De nye læreplaner legger føringer for at det skal være et tett tverrfaglig samarbeid, noe som betyr at yrkesutdanningene må/bør være samlet.
 • Hadsel vgs har plass til KEM linjen i eksisterende bygningsmasse.
 • Påstanden om at flere må bo på hybel ved å velge Melbu som skolested er både udokumentert og usaklig i denne sammenhengen.
 • Skolen har for øvrig en velfungerende miljøtjeneste som bistår både hybelboere og øvrige elver.
 • Sortland vgs LEIER lokaler hos en lokal entreprenørbedrift, som er den største pådriveren for at byggfag og KEM skal legges til Sortland. Leiekostnader er på over en million pr. år.
 • Sortland vgs har over 200 hybelboere pr. i dag. Hadsel vgs har også hybelboere.
 • Skal Sortland sin geografiske plassering tas med som et argument i denne saken, vil man i prinsippet si at alle utdanningstilbud bør legges til Sortland av geografiske årsaker.
 • Det er svært stort engasjement fra næringen i hele Vesterålen og det er meget positivt i forhold til rekrutteringen til yrket. Næringen har stilt seg som garantister for å skaffe lærlingeplasser i årene som kommer.
 • I perioden 2012-2017, var 76% av byggfaglærlingene ansatt andre steder enn Sortland.