Oddmund Enoksen, Sortland SV:

– Gratis halleie for ungdom må videreføres

Meninger

Sortland SV går inn for at ordninga med gratis halleie for ungdom til og med 16 år blir videreført også i 2019 og kommende år. Den årlige kostnaden på 1,2 millioner kroner vil måtte innarbeides i årsbudsjettet for 2019. Tiltaket må også legges inn i økonomiplanen for 20120-2022 slik at dette blir ei permanent ordning. Det er holdbart at det hvert år skapes usikkerhet om ordninga videreføres eller ikke.


Høyre og Frp med eget budsjettforslag for Sortland:

Vil gi gratis halleie og nettbrett til alle i grunnskolen

Sortland Høyre og FrP legger i Formannskapet torsdag frem første del av sitt felles alternative forslag for budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.

 

Gratis halleie er et svært viktig tiltak. Det fører til at fleire barn og unge blir fysisk aktive. Ordninga bidrar også til å utjevne sosiale forskjeller.

Sortland SV regner med at det også ved denne budsjettbehandlinga vil være et flertall i kommunestyret for å videreføre gratis halleie.


Rødt Sortland med eget budsjettforslag:

Vil ikke øke kostnadene på SFO

Rødt er en del av posisjonen, men tradisjonen tro, kommer de med eget innspill i budsjettprosessen.