– Feil fokus, Martinussen!

Meninger

Det har etter hvert blitt ganske fascinerende å følge Jørn Martinussen sin iver etter å være synlig i media gjennom sitt nystiftede Øksnes Venstre. I iveren etter å fremme partiets politikk kommer det noen innspill som man lurer på er mest ment for å flytte fokus bort fra egen reell politikk.


Øksnes Venstre:

Alle partier bør være åpne om sine budsjetter

Er det rett å unndra velgerne muligheten av å påvirke partienes budsjettprioriteringer?

 

Det fikk vi et eksempel på når han går ut og angriper posisjonen for å ville stoppe investeringen til Prosjekt Helsehus. Vi skal være de første til å innrømme at vi nok burde vært mer konkret om hva vi la i det. Forslaget vi ønsker å stoppe er å bruke en halv million kroner på en arkitektkonkurranse og innleie av konsulenter.


Dette kunne nok kanskje vært fornuftig om man var sikre på at man ville bygge et nytt bygg, og ikke minst at man hadde fulgt opp med penger til investeringen som kreves for å bygge. Det sistnevnte kan jeg ikke se at Øksnes Venstre har gjort, men i og med at de vil bevilge pengene til prosjektet må man anta at de også ønsker å bygge.


Vi vet at vi allerede har andre store investeringer på gang innen helsesektoren, og har store investeringsbehov fremover på skole, basseng, kulturhus, veier osv. Da ønsker i alle fall posisjonen å ta en fot i bakken og vurdere hvordan man på en mest mulig hensiktsmessig kan få en bedre samlokalisering av helsetjenestene i fremtiden, for vi skjønner selvsagt at det kan være fordeler med det for både ansatte og brukere. Med andre ord, det er ikke samlokaliseringen i seg selv vi ønsker å stoppe.


Om bekymringen over lite formålstjenlige kutt i helsesektoren virkelig er reell hos Øksnes Venstre, så burde partiet heller fremme forslag om å tilbakeføre midler til de foreslåtte kuttene innenfor institusjonene, til helsetjenester og til psykisk helse. Det sørger posisjonen for å gjøre, fordi vårt hovedfokus er å gjøre kommunen i stand til å levere gode tjenester til de som trenger det mest.