– Ser med bekymring på utviklingen

Vi kan ikke tillate oss selv å se at den viktige distriktsgrisen blir borte fra våre fylker. Det skriver fylkeslederne i Nordland og Troms bonderlag om utkjøpsordning av purker i nord.

Fylkesleder i Nordland Bondelag, Ståle Nordmo.  Foto: Innsendt

Meninger

Nordland og Troms Bondelag registrerer at Omsetningsrådet har tillatt en utkjøpsordning av purker, for at næringen skal få en mulighet til å få kontroll på overproduksjon av svin. Vi er enig i at tiltak må iverksettes og ser nødvendigheten med en regulering av svineproduksjonen, for å balansere produksjon med etterspørsel og bedre økonomien til svineprodusentene.

At Nordland og Troms skal være med å regulere ned en allerede sviktende produksjon i våre fylker, ser vi på med stor bekymring.

Vi mener det er stor fare for at utkjøpsordningen kan gjøre at svinemiljøet og en sårbar slakteristruktur blir skadelidende. Slakteriene i Nordland og Troms har allerede en nedgang i tilførsel av svin. En tilførsel som de er avhengig av for å sørge for å ha en jevn helårsdrift, holde produksjonseffektiviteten oppe og de totale kostnadene nede på anleggene.

En benyttelse av utkjøpsordningen i våre fylker vil ikke være til hjelp for å opprettholde eller øke en høyest nødvendig tilførsel.

Vi kan ikke tillate oss selv å se at den viktige distriktsgrisen blir borte fra våre fylker.

Vi vil oppfordre svineprodusenter i våre fylker om å ha disse momentene med seg i sine vurderinger, da de er alt for viktig for en fortsatt opprettholdelse av distrikts landbruket i nord og er med å gi begrepet: Landbruk over HELE landet en reell mening.