Arne Osnes om Andøya flystasjon:

– Omstillingen kan gi flere arbeidsplasser, men gjør ikke nedleggelsen riktigere

Arne Osnes. 

Meninger

Det er all grunn til å glede seg over de forskjellig positive meldinger om mulige etableringer i Andøy.  Siste tilskuddet på listen er Pilotskole.


Enstemmig fylkesting stemte for pilotutdanning på Andøya flystasjon

Sist uke besøkte Pilot Flight Academy fylkestinget og fortalte om planer om pilotutdanning på Andøya flystasjon. I dag vedtok fylkestinget enstemmig å støtte planene.

 

Sammenlagt kan nok de forskjellige mulighetene erstatte tapt  arbeidsplasser ved nedlegging av Andøya Flystasjon. Kanskje faktisk øke antall attraktive  arbeidsplasser i forhold til situasjonen før vedtaket om nedlegging.

Men. Dette rokker ikke ved argumentasjonen til alle de som faglig har påviste og hevdet at vedtaket  om nedlegging var feil. Etablering av nye aktiviteter påvirker ikke vårt behov for et riktig og effektivt  forsvar.

I gleden over positive signaler om nye aktiviteter kan en fort glemme dette utgangspunktet.  Svekkelsen av vårt forsvar blir ikke mindre om en får alternative arbeidsplasser i Andøy. 

Nedlegging av Andøya Flystasjon er begrunnet i en vurdert endret forsvarsmessig situasjon, og svært  omdiskuterte økonomiske beregninger. Hvorvidt den forsvarsmessige situasjonen er vesentlig endret  til å forsvare nedlegging av strategisk viktige flyplasser er det ganske delte meninger om, og  vurderinger av. Hvorvidt de økonomiske beregningene er riktig vet vi ikke før om noen år. 

I den senere tid, og tidligere, er det også påvist klare forstyrrelser (jamming) av GPS‐signaler, som  faktisk har hatt innvirkning på Forsvarets systemer.

Det er nå blitt aktuelt å vurdere alternative  systemer, herunder bakkebaserte. Denne problemstillingen kommer opp mindre enn ett år etter at  en fjernet den siste muligheten for å videreutvikle e Loran, ved sprenging av radiomasta ved  stasjonen i Bø! 


I diskusjonene rundt eventuell videreføring av Loran C systemet ved oppgradering til  e Loran, ble det fra flere fagnivå og fagpersoner påpekt risikoene ved forstyrrelse av GPS‐signaler. 


Slik er droneprosjektet planlagt steg for steg

Andøya Test Center og Andøy kommune har i den opprinnelige søknaden til Utenriksdepartementet laget en detaljert plan for hvordan droneprosjektet i Andøy skal gjennomføres.

 

Advarslene ble ikke tillagt vesentlig betydning. Flere andre land har tatt denne risikoen mer seriøst.  Heller ikke Kystvaktbasen på Sortland er trygg for all fremtid.

Det har vært, og kommer sikkert nye,  dragkamper for lokalisering av denne tjenesten. Lokaliseringsdebatter har ofte uventede resultater.  Sett i sammenheng med noen tidligere omdiskuterte beslutninger og hendelser på andre områder  innenfor Forsvaret, må en stille spørsmål ved om Norges forsvarsevne bedres?  Vi bør glede oss over alle positive muligheter for Andøy. Innsatsen fra flere miljø i og utenfor Andøy  er formidable, og beundringsverdig. Mulighetene er like viktige og positive selv om en opprettholde  skepsisen til nedleggingsvedtaket.

Det er da prisverdig at for eksempel Bevar Andøya Flystasjon (BAF)  og andre fortsetter arbeidet med å påvise feil i beslutningen om nedlegging.  I et helhetlig bilde er det fremdeles god grunn til å være bekymret for utviklingen av Norges Forsvar.  Mange av endringene er irreversible.