Jørn Martinussen med personlig hilsen til alle i Øksnes kommunestyre:

– Karianne B. Bråthen har noe som jeg tror er en underkjent egenskap

Meninger

Jeg vet ikke hvor mange i det sittende kommunestyret som er der neste Jul. Det kommer et valg, noen gir seg, noen blir ikke gjenvalgt og nye kommer til. Det samme skjer her som i livet for øvrig. Og om man vil eller ikke så blir man preget, mest på godt, av det vi har opplevd sammen.

Bengt Stian Nilsen: Du er utrolig dyktig til å framlegge saker på en måte som gjør at jeg forstår hva du mener. Du har denne gudegaven. Vi har forskjellig politisk ståsted, men jeg må ærlig innrømme at jeg liker deg.
John Danielsen er en av de største Øksnes-patriotene jeg kjenner. Du skal ha kredit for at jeg har vært nødt til å skjerpe meg og sette meg inn i utrolig mange paragrafer og bestemmelser for å kunne ta diskusjoner med deg. Det har beriket meg.
Karin Nilsen: Deg husker jeg helt tilbake fra den tiden du jobbet i Nordlandsbanken som både «serviceminded» og dyktig. Du har stått på til beste for Øksnes og skal ha honnør for det.
Per Ole Larsen: En gang i livet representerte du en god støtte for meg i en sak som jeg balet mye med. Du vet hva jeg snakker om. Jeg glemmer det aldri og er deg evig takknemlig for det. Politikk er viktig men det er andre ting som er viktigere.
Geir Rognan: Deg har jeg kjent lenge, og jeg husker at Oddmund Bye i sin tid spurte meg om jeg trodde det var en god ide at man samlet seg om deg som Ordfører. Jeg sa selvfølgelig ja. I ØTL ba vi ofte deg om å ta vanskelige saker i kommunestyret, og vi har alltid like tilfreds med resultatet.
Jonny Rinde Johansen du er saksorientert og gir ofte uttrykk for hva du mener med klar røst. Du er trygg i din framføring av ditt politiske budskap, og trer støttende til dersom det er nødvendig.
Vårin Lassesen: Det er ikke mange i kommunestyret som har næringslivsbakgrunn slik du har. Du kjenner dynamikken i næringen, og din stemme trengs i Vesterålens største industrikommune.
Linnea Berg Karlsen jeg beundrer din arbeidskapasitet og din klokskap. Jeg hadde gleden av å bli kjent med deg mens du gikk på Myre skolen. Jeg har mange ganger sagt at dersom du ellers har lyst så kan du nå veldig langt dersom du velger en politisk løpebane. Jeg hadde mer enn gjerne sett deg på Stortinget.
Theodor Lind: Det er ingen jeg har hatt tettere kontakt med politisk enn deg. Du har et utrolig stort kontaktnett, og du har satt meg i kontakt med mange av disse som har tilført meg mye som jeg har tatt med meg i min politiske gjerning. Å være politiker er krevende til tider, og du har støttet meg på en god måte og jeg er deg evig takknemlig.
Andre Reinholdtsen du er aktiv på så mange arenaer at vi ser for lite til deg i kommunestyret. Kanskje er det bra siden du med din kreativitet bidrar med positivt omdømme til kommunen. Kommunen trenger kreative mennesker som deg. Du er med på å ta Øksnes et steg videre.
Ellen B. Pedersen. Min første opplevelse med deg var da du i 1985 kom og ba meg slå av tenningen på bilen som gikk på tomgang. Du har hatt et utrolig langt politisk liv, og du har alltid hatt et engasjement for de som sliter i hverdagen. Vi har alltid kommet godt ut av det med hverandre. Du nyter min aller største respekt.
Hans Kristian Hansen du har etter hvert opparbeidet deg lang politisk fartstid i Øksnes. Du er ikke redd for å si i fra, og det er fullt mulig å ta diskusjoner med deg. Du er en aktiv lytter og jeg vet at du tar med deg det som blir sagt i de vurderingene som du gjør.
Hilde Johanne Hansen: Som ordfører var ikke selvtilliten alltid den beste. Du var med på å løfte min selvtillit mange hakk. Jeg husker du en gang sa til meg at Jørn, du må smile mer, du har et pent smil. Dette tenker jeg ofte på. Noen få ord som har betydd så mye. Du så meg og ga ditt bidrag til at jeg klarte å stå i en utfordrende ordfører hverdag.
Hilde Høidahl Vottestad: Når det gjelder deg, så tenker jeg på den telefonen fra deg med spørsmål om jeg kunne stille som styreleder i Øksnes boligstiftelse. Det var en tillitserklæring av de sjeldne. At du, selvfølgelig sammen med flere, viste meg denne tilliten gjorde at jeg valgte å takke ja. Å høre deg på talerstolen er en fryd. Du snakker så folk forstår, og det ligger kloke tanker bak det du sier.
Karianne B Bråthen har noe som jeg tror er en underkjent egenskap. Jeg får mange tilbakemeldinger om at du representerer Øksnes på en forbilledlig måte på de arenaene du er på. Jeg vet at det er krevende å være ordfører, og jeg håper at jeg med min framferd ikke har bidratt til det i urimelig grad. I så tilfelle er jeg lei meg for det.
Ken Ivan Reinholdtsen har en lang politisk karriere i Øksnes. Du er også av de som snakker som folk forstår. Du har opplevd mangt ett stormkast i Øksnes politikken, men står stødig som en påle. Du har satt fottrykk etter deg, og mange prosjekt i Øksnes har kommet til med din støtte. Eller man kan si det slik at mange prosjekt ikke hadde blitt realisert uten din støtte.
Knut Reidar Haaheim er en støttespiller og alle vet hvor de har deg. Du er forutsigbar på den måten jeg mener man skal være forutsigbar på. Det er godt å ha med seg spillere på laget som gjør akkurat den jobben de skal gjøre slik at laget vinner. Det er den som scorer som blir husket, og i mindre utstrekning den som bidrar gjennom lagspillet til at kampen vinnes.
Tore Christiansen er dreven som politiker. Mang en gang har jeg tenkt at jeg skulle klart å kommentere selv de vanskeligste saksforhold på en så god måte som deg. Du er saksorientert og har et godt ord å si om alle. Du er kjapp i hodet, og bidrar til vedtaksformuleringer som gjør at kommunestyret mang en gang blir enige i mange vanskelige saker.
Torfinn Kristoffersen du har et engasjement for Øksnes, og er en stor Øksnes-patriot. Det finnes muligens andre som har engasjert seg like mye i forskjellige lag og foreninger som deg til fordel for Øksens, men det betviles. Du har bidratt positivt på så mange arenaer at jeg helt har mistet oversikten.
Yngve Hansen: Med din bakgrunn har arbeiderne en god medspiller. Du er en tøff debattant, men du er også lyttende og inkluderende. Som leder av det største partiet i Øksnes har du markert deg på en god måte. Du kan virke uforsonlig, men min erfaring er at det er etter at du har tatt hensyn til de som du representerer.
Jeg ønsker dere alle en riktig God Jul, og så ser jeg fram til neste år og til videre politisk samarbeid der vårt felles mål er å få Øksnes til å glitre.