Karianne Bråthen med julehilsen:

– Året 2018 for Øksnes sin del har bært preg av stor optimisme

Meninger

Kjære leser!

Nå nærmer vi oss jul og vi går nå inn i julehøytida. Kanksje stresser du rundt akkurat nå med de siste innkjøpene, pynting, vasking og gavelevering.

Snart er stunden kommen til å la julefreden senke seg over oss og la skuldran senke seg ned til der de hører hjemme.

Året 2018 for Øksnes sin del har bært preg av stor optimisme, nyetableringer, Vesterålen Skreifestival ble løfta til nye høyder, besøk av 71 grader nord, besøk av Monsen på tur og Sommeråpent, besøk av landslag i vollyball, besøk av turnera fra fjern og nær – ja dette året har det skjedd utrolig mye spennende i kommunen. Vi har fått hele 12 gasellebedrifter, Arnold og Anne Rita har mottatt Kulturlandskap Nordland pris for å ta vare på kulturlandskapet i Øksens.

2018 har gitt oss mang en god opplevelse. Men året har også bært preg av tøffe stunder. Kommunen mista en ung fisker ved inngangen til sommeren. Dette berørte hele vår kommune. Jeg var imponert over den innsatsen som ble lagt ned av frivillige lag og foreninger og enkeltpersoner. I denne stund går mine tanker til de etterlatte som går en jul i møte uten en av sine kjære. Det er det sikkert flere som gjør, for mange har mista noen i løpet av året som er gått og vil nok minnes sine kjære i ei tid som julehøytiden.

Året har også medført usikkerhet for noens jobba. De politiske vedtakan kan noen ganger virke brutal, flere må kanskje skifte arbeidssted og noen av ungene og ungdommene i kommunen må skifte skole. Som ordfører og mor er dette ting som berører. Jeg vet at de avgjørelsan jeg er med på å ta, betyr mye for mange.

Men som samfunn må vi stå sammen. Når krybba er tom – bites hesten, sier et ordtak og det har vi fått erfare i løpet av året. Jeg håper at du som leser akkurat nå, også kan tenke at dette skal vi greie – vi skal utvikle Øksnesamfunnet videre – sammen!

De aller fleste av oss ser nu frem til gode stunde med familie og venner. Men jeg vet at der også er noen som gruer seg til jul – av ulike årsaker. Kanskje er nettopp du en av dem. Til deg vil jeg si: Jeg håper du rekker ut en hånd til noen rundt deg og ber om støtte, hjelp, omsorg. Jeg vet at vi har mange i Øksens som bryr seg, og som gjerne stiller opp. Tør å be om å bli sett!

I år har jeg for første gang vært med på pakking av julemateskene som deles ut av Øksnes Menighet. Jeg håper at disse eskene er til hjelp for mang en familie.

 Min oppfordring til deg som leser er – vis nestekjærlighet, se noen som trenger å bli sett, strekk ut ei hand, gi et smil. Vi kan alle bidra med noe for noen – og pass deg – for det er smittsomt å glede andre!


Med ønske om ei fredfyllt og gledelig jul.