– Mine tre politiske ønsker for 2019

Julehøytiden er en tid for glede, samhold og familietradisjoner. Julen er også en tid for ønsker, refleksjon og ettertanke.

Jonny Finstad (H).   Foto: Arkivfoto

Meninger

Jeg, som er så heldig som får lov til å representere folket i nasjonalforsamlingen, føler på et ekstra ansvar for å ta en pust i bakken og reflektere over hvordan 2019 kan gjøres til et godt år. Dette er mine tre politiske ønsker for det kommende året.

Jeg er en stolt nordlending som er glad i lokalmiljøene i Nordland, enten det er i Leknes i Lofoten hvor jeg kommer fra, og kjenner mye av det lokale næringslivet, eller det er i de andre lokalsamfunnene som har sine egne fortrinn.  Noe av det viktigste å huske på når man sitter på møter i Oslo er hvor man kommer fra og hvem man representerer. Derfor er også lokalmiljøene i Nordland på toppen av min ønskeliste. Jeg ønsker meg gode lokalmiljøer i Nordland, og at man inkluderer og viser omsorg for hverandre i lokalmiljøene rundt om i fylket. Det kan virke som et banalt ønske, men det er ofte de små tingene som man ofte ikke tenker over som betyr mest.  

Mitt andre politiske ønske er at vi får til en skikkelig global satsing mot plastforsøpling i havet. Mye godt arbeid gjøres allerede på dette feltet, hvor det nye senteret for oljevern- og marint miljø i Lofoten og Vesterålen skal bli landets spydspiss i denne kampen. Plastforsøpling er en av de sakene som skaper samhold mellom politiske motstandere. Det sier også litt om hvor viktig det er å rydde opp i havene våre, og spesielt for Nordland som er et kystfylke med store mat-verdier i havet. At vi i 2019 klarer å snu utviklingen og unngår at plastmengden i havet stiger er en stor utfordring, men det er en utfordring vi skal møte, og en utfordring vi må løse.

Det siste ønsket mitt for 2019 er at vi får en ryddig valgkamp. Norge er et lite land. Det gjør at det politiske miljøet også er lite. Vi trenger mennesker som engasjerer seg for sine lokalsamfunn, la ikke debattklimaet forsure seg og gå til personangrep på de som har tatt på seg verv. Jeg synes politikere fra alle partier i all hovedsak har vært flinke til å skille sak og person, og til å føre en redelig og god debatt.  Denne tradisjonen synes jeg er en god, norsk verdi, og jeg håper det er en verdi vi kan bevare også i den neste valgkampen.

Riktig god jul og et fremgangsrikt 2019 ønskes.