– Flere ungdommer i fengsel er feil vei å gå

Det siste året har vi sett mange saker i mediene om alvorlig ungdomskriminalitet og gjenger som rekrutterer barn og unge. Det er lett å forstå kravet om strengere reaksjoner også for de under 18 år, men mer bruk av fengsel er ikke løsningen.

Inga Bejer Engh (47) nytt barneombud. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Credit: NTB scanpix 

Meninger

Justisminister Tor Mikkel Wara har tatt til orde for å fengsle flere ungdommer. Barneombudet er ikke imot tydelige reaksjoner, men å fengsle flere blir som å rykke tilbake til start.

I 2012 vedtok Stortinget lovendringer som hevet terskelen for å fengsle ungdommer. Bakgrunnen for dette var at vi nå vet at fengsel verken er en god løsning for de unge lovbryterne eller for samfunnet. I verste fall kan være starten på en alvorlig kriminell karriere.

I stedet for fengsel, må vi styrke innsatsen for å forebygge at ungdom begår kriminelle handlinger. I tillegg må samfunnets reaksjoner overfor unge lovbrytere være rettet inn mot rehabilitering, ikke tradisjonell straff. Vi må derfor forbedre og styrke alternativer til fengsel. Det er på tide å se på mulige endringer av struktur og innhold i ungdomsstraffen.

En forutsetning for lovendringene i 2012 var at andre tjenester skulle rustes til å håndtere flere unge lovbrytere som ofte har store, sammensatte problemer. Vold, skadelig seksuell atferd og rus krever gode og målrettede tiltak. Barnevern og andre tjenester har ikke fått tilført nok kompetanse og ressurser til å ivareta ungdommer som tidligere ble satt i fengsel.

I 2019 håper jeg vi får en bred debatt om helheten i tiltakene vi har overfor unge lovbrytere. Vi må satse mer på forebygging og bygge ut tiltak som er egnet til å hjelpe ungdommene bort fra kriminalitet så fort som mulig. Fengsel må fortsatt være aller siste utvei for denne gruppen.